Wat willen de Britten wel, wat niet

LONDEN, 13 MAART. 'Een samenwerkingsverband van naties'. Zo luidt de veelzeggende titel van het witboek waarin de Britse regering haar uitgangspunten uiteenzet voor de intergouvernementele conferentie over de toekomst van de Europese Unie, die op 29 maart in het Italiaanse Turijn begint. De belangrijkste punten zijn:

BESLUITVORMING. De Britse regering houdt onverkort vast aan haar veto-rechten. Ze is tegen uitbreiding van besluiten die bij meerderheid van gewogen stemmen worden genomen. Bij de weging van de stemmen moet aan grote naties als Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië meer invloed worden .

PARLEMENT. Zolang het Europees parlement er nog niet in is geslaagd “het respect en de waardering” van het Europese volk te winnen, mogen zijn bevoegdheden niet worden uitgebreid. In plaats van naar machtsuitbreiding te sterevn ten koste van de nationale parlementen, kan de Europese volksvertegenwoordiging zich beter beperken tot scherper toezicht op fraude en Europese uitgaven.

EUROPEES GERECHTSHOF. De bevoegdheden van het Europees gerechtshof moeten aan banden worden gelegd. De mogelijkheid om een land met terugwerkende kracht de wet voor te schrijven, dient te verdwijnen. Verder zou het Gerechtshof landen die hebben verzuimd zich aan de Europese wetgeving te houden, alleen maar tot betaling van een schadevergoeding kunnen verplichten als er sprake van boze opzet is.

BUITENLANDSE ZAKEN. Buitenlands beleid en defensiepolitiek moeten de verantwoordelijkheid van nationale overheden blijven. Wel is het nuttig een Europese woordvoerder voor buitenlandse zaken aan te wijzen, maar hij mag alleen maar uitvoerder en spreekbuis zijn. Groot-Brittannië blijft tegen integratie van de Europese Unie en de Westeuropese Unie, het militaire bondgenootschap. Nauwere samenwerking wordt wel als nuttig gezien.

WERKGELEGENHEID. Groot-Brittannië is ervan overtuigd dat het sociaal beleid van de Europese Commissie schadelijk voor de Europese concurrentiekracht is, en dus voor de werkgelegenheid. De regering heeft eerder bedongen dat ze van de sociale richtlijnen van Brussel gevrijwaard blijft en daar houdt ze aan vast.