Vertrouwen bedrijven taant, zegt NIB

ROTTERDAM, 13 MAART. Het vertrouwen van het Nederlands bedrijfsleven in de economie is tanende. Het percentage bedrijven dat dit jaar meer verwacht te investeren is net zo groot als vorig, maar er zijn minder bedrijven die nog rekenen op een toename van het aantal banen.

Deze trend komt naar voren uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank, de NIB. Het is de dertiende keer dat de NIB dit onderzoek naar de economische verwachtingen van het bedrijfsleven uitvoert.

Het optimisme over de economie is na twee jaar van fors groeiend vertrouwen de afgelopen maanden afgenomen, zo leidt de NIB uit de antwoorden van de 346 geënqueteerde industriële ondernemingen af. In 1995 steeg de 'optimisme-index' van de NIB nog spectaculair van 36 naar 55, de grootste toename in het ondernemerssentiment sinds 1983. Dit jaar zakt de index echter weer met zeven punten terug naar een stand van 48. In deze optimisme-index zijn verwachtingen opgenomen over investeringen, orderpositie, omzet, winst, werkgelegenheid en de algemene economische toestand.

Het percentage ondernemers dat extra banen in hun eigen bedrijf verwacht, daalt van 34 procent naar 28 procent. Het percentage dat geen uitbreiding van werkgelegenheid ziet, stijgt met zes procentpunt naar 50 procent. De groep pessimisten die een daling van het aantal banen voorziet blijven gelijk op 22 procent.

In 1996 verwacht 50 procent van de ondervraagde bedrijven meer te investeren, tegenover 49 procent vorig jaar. Zowel in de comsumptiegoederen-sector als onder de producenten van kapitaal- en investeringsgoederen verwacht 54 procent van de bedrijven hogere investeringen. De NIB verklaart deze groeiende investeringslust uit de gestegen bezettingsgraad van de produktiemiddelen, die uitbreidingsinvesteringen noodzakelijk maakt, en het relatief lage niveau van de rente.

Aan geld hebben de bedrijven nog steeds geen gebrek. Net als vorig jaar verwacht 70 procent van de bedrijven hun investeringen uit eigen middelen te financieren. Bedrijven hebben genoeg geld doordat de gematigde loonontwikkeling, de stijging van de produktiviteit en de doorgevoerde reorganisaties winstherstel hebben veroorzaakt.