Veel patiënten tandarts niet extra verzekerd

DEN HAAG, 13 MAART. Ruim 2,5 miljoen ziekenfondsverzekerden hebben geen aanvullende verzekering voor de tandarts afgesloten. Ongeveer 60 procent van die onverzekerden zijn mensen met een laag inkomen, een slecht gebit en een lage opleiding.

Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Ziekenfondsraad. Minister Borst (Volksgezondheid) had de raad daarom verzocht.

Uitgebreide tandheelkundige hulp wordt sinds 1 januari 1995 niet meer door het ziekenfonds vergoed. Alleen een periodieke gebitscontrole wordt nog door het fonds betaald. De uitgaven voor het ziekenfonds gingen door de maatregel met 450 miljoen gulden omlaag. Fondspatiënten kunnen sinds 1995 kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen, die gemiddeld tien gulden per maand kosten. Voor de meerderheid van de onverzekerden vormt de hoogte van de premie een belemmering.

De toegang tot de zorg dreigt volgens de Ziekenfondsraad vooral voor de mensen met een kunstgebit gevaar te lopen. Eén op vijf mensen die zeggen een slecht passend kunstgebit te hebben, laat daar niets aan doen omdat men dit te duur vindt. De grote meerderheid van hen is niet aanvullend verzekerd en bezoekt bijna nooit de tandarts.

Niet bekend

Van de mensen die wel aanvullend zijn verzekerd heeft ongeveer een kwart een uitgebreid pakket, waarin vergoedingen zijn opgenomen voor duurdere tandheelkundige behandelingen. De anderen hebben een eenvoudig pakket afgesloten bij de verzekeraar waar ook de ziektekosten verzekerd zijn.

Tot 1995 bezocht 90 procent van de ziekenfondsverzekerden tweemaal per jaar de tandarts voor gebitscontrole. Sinds vorig jaar krijgen patiënten nog maar één oproep van de tandarts. Driekwart van de fondspatiënten zegt desondanks van plan te zijn twee keer per jaar naar de tandarts te gaan.