Top Unilever drastisch ingekrompen

ROTTERDAM, 13 MAART. Unilever voert ingrijpende veranderingen door in de bestuurlijke top van het wasmiddelen- en voedingsconcern. Het concern kiest voor een meer slagvaardiger structuur, waarbij de de strategie wordt bepaald door een zeven man tellend strategisch comité.

Daarmee wordt de top drastisch ingekrompen; het beleid van Unilever wordt nu bepaald door een Brits-Nederlandse raad van bestuur van veertien man.

Unilever maakte vanmorgen bekend dat per 1 september het huidige driemanschap aan de top van het concern wordt omgezet in “een strategisch leiderschap” van zeven personen. Dit comité zal onder leiding staan van de huidige topman Morris Tabaksblat, bestuursvoorzitter van de Unilever NV en Niall FitzGerald. De laatste zal eind augustus sir Michael Perry opvolgen als bestuursvoorzitter van het Britse Unilever. FitzGerald, die de introductie van het omstreden wasmiddel Omo Power leidde, deed een studie naar de managementsstructuur van Unilever.

De Omo Power-affaire in 1994, maar ook andere haperingen in de verkoopmachine van de afgelopen jaren, riepen de vraag op of het decentraal opererende management van Unilever slagvaardig genoeg was. Met de nieuwe structuur wil Unilever een “duidelijker afbakening tussen strategie en uitvoering” bewerkstelligen.

De nieuwe structuur betekent dat Unilevers driekoppige special committee verdwijnt. Het special committee stuurde vanouds op afstand. Binnen de veertienkoppige raad van bestuur hadden regio- en produktdirecteuren een relatief grote autonomie. Tabaksblat zei vanmorgen in een toelichting dat de bestuurlijke top van Unilever nu meer gelijkenis zal tonen met grote concurrenten als Nestlé en Procter & Gamble.

Binnen de nieuwe structuur neemt de zevenkoppige top van het concern, executive committee genaamd, de strategische beslissingen. Onder het topmanagement komen veertien businessgroepen, met aan de top van elk een bestuursvoorzitter. Deze bestuurder moet de door het comité vastgestelde strategie uitvoeren en draagt verantwoordelijkheid voor de winst. Tot nu toe werkte Unilever via een structuur van produktcoördinatie.

In het strategisch comité schuiven bij Tabaksblat en FitzGerald vijf directeuren aan: een financieel directeur H. Eggerstedt, een personeelsdirecteur J. Peelen, en drie categoriedirecteuren. Het gaat om A. Kemner van voedingsmiddelen, A.C. Butler van huishoudelijke en persoonlijke verzorging (voorheen wasmiddelen en toiletartikelen) en J. Anderson van industriële bedrijven.

Unilever is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in de nieuwe regio's (de nieuw opkomende markten) in de wereld, onder meer in China en Oost- en Centraal Europa. In West-Europa zijn de prestaties van Unilever de afgelopen jaren matig.