Stevens: maak werkster aftrekbaar

DEN HAAG, 13 MAART. Om de groei van de werkgelegenheid te stimuleren - en het zwart werken te ontmoedigen - moet er een nieuwe fiscale aftrekpost worden geïntroduceerd voor de kosten van huishoudelijke diensten zoals schoonmaken en kinderoppas. Dat bepleit de Rotterdamse fiscaal hoogleraar dr. L. Stevens deze week in het 'weekblad voor fiscaal recht'.

Woordvoerders van de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 reageren positief. “Het idee spreekt mij erg aan”, zegt het Tweede Kamerlid Van Rey (VVD) “want het is een elegante manier om zwart werk te witten. Ik ben wel benieuwd wat de gevolgen voor de schatkist zijn.” Volgens D66-afgevaardigde Giskes is met creatief fiscaal beleid in de sector van de huishoudelijke diensten veel banen te creëren. Haar collega Van Zuijlen (PvdA) typeert het voorstel als “zeer positief” en wil dat het plan door het kabinet op zijn merites moet worden onderzocht. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) deed vanmorgen desgevraagd de toezegging dat de fiscale en budgettaire aspecten worden onderzocht. Hij plaatste de kanttekening dat de maatregel leidt tot een uitholling van de grondslag; het bedrag waarover belasting wordt geheven.

Stevens wil de nieuwe aftrekpost opnemen in de zogeheten buitengewone lastenregeling. Deze aftrekpost bevat onder meer uitgaven voor het onderhoud van kinderen, ziekte, invaliditeit, opleiding. De kosten zijn aftrekbaar voorzover de daarvoor geldende drempel wordt overschreden.

De uitvoering kan volgens de fiscalist op simpele wijze worden geregeld. Er moet een standaard-formulier komen waarop alle gegevens worden gevraagd die voor de uitvoering nodig zijn, zoals naam, adres en Sofi-nummer. De vermelding van het Sofi-nummer is volgens hem cruciaal omdat op die wijze wordt afgedwongen dan de beloning ook als arbeidsinkomsten worden aangegeven.

Volgens Financiën maakt de vermelding van het Sofi-nummer de regeling fraude-resistent. “In een klap worden alle werksters gewit”, aldus Stevens “Een generaal pardon door alle vroegere uit dergelijke werkzaamheid verkregen, maar niet-aangegeven, inkomsten voor de deelnemers verbetert de startpositie van de regeling.” Om misbruik te voorkomen wil Stevens bloed- en aanverwanten uitsluiten van de regeling. Anders zouden bijvoorbeeld de eigen kinderen (schoonmaak) of eigen ouders (oppas) in aanmerking komen voor de regeling.

Voor de fiscale aftrek van huishoudelijke diensten zou volgens Stevens een drempel moeten gelden van 500 gulden per belastingplichtige; voor gehuwden 1000 gulden. In de aanloopfase wil de fiscaal hoogleraar de totale aftrek beperken.