Spong, Wladimiroff eisen geheimhouding

ROTTERDAM, 13 MAART. De bekende Haagse strafrechtadvocaten mr. G. Spong en mr. M. Wladimiroff weigeren De Nederlandsche Bank de namen bekend te maken van hun cliënten die meer dan 25.000 gulden uit het buitenland naar hun rekening overmaken. De Wet Financiële Betrekkingen Buitenland schrijft melding voor.

Spong en Wladimiroff hebben de zaak aanhangig gemaakt bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Hun zaak kwam gisteren voor. De advocaten zijn bang dat de gegevens die zij verplicht zijn aan De Nederlandsche Bank te overhandigen in handen vallen van Justitie. De wet heeft tot doel De Nederlandsche Bank statistische gegevens te verschaffen voor de betalingsbalans en is niet ontworpen om zware criminaliteit te bestrijden.

Spong en Wladimiroff weigeren gegevens te verschaffen over drie cliënten die bedragen van meer dan 25.000 gulden (een van de bedragen beloopt 900.000 gulden) hadden overgemaakt naar de ABN Amro rekening van de advocaten. Nadat De Nederlandsche Bank indringend om de gegevens had gevraagd, stapten de advocaten naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Volgens mr. D.R. Doorenbos, die gisteren voor Wladimiroff en Spong pleitte, beroepen de advocaten zich op het verschoningsrecht. “Als wij de gevraagde gegevens, zoals verblijfplaats van de cliënt en de reden van de transactie bekend maken, schenden wij ons beroepsgeheim.” Volgens Doorenbos is het eigenaardig dat de advocaten niet, zoals bankiers, verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden die mogelijk uit criminaliteit zijn verkregen, maar dat wel moeten doen met alle transacties uit en naar het buitenland van meer dan 25.000 gulden.

Volgens een woordvoerder van De Nederlandsche Bank is de meldingsplicht puur en alleen bedoeld om statistische gegevens te verzamelen. “Wij houden de gegevens die wij ontvangen geheim. Alleen als Justitie ons vraagt de transactie bekend te maken omdat de transactie verdacht is, willen we bekijken we of we de informatie kunnen vrijgeven.” De uitspraak volgt over zes weken.