Positie burgemeester onzeker; Alle wethouders van Emmen zijn afgetreden

EMMEN, 13 MAART. De vijf wethouders van de gemeente Emmen zijn gisteravond na een speciale raadsvergadering opgestapt. De positie van burgemeester A. Lensen is onzeker.

Lensen zegde de gemeenteraad toe daarover nog deze week met de commissaris van de koningin in Drenthe R. ter Beek te gaan praten. De collegepartijen PvdA, CDA en VVD hadden in een motie om zo'n gesprek gevraagd. In de motie, die met 25 tegen 12 stemmen werd aangenomen, stond verder dat er een “vertrouwenscrisis” was ontstaan tussen raad en burgemeester, maar dat er ook een “belangrijke rol” voor de burgemeester is weggelegd met het oog op juridische onderzoeken. De raad gaat zich voor 1 mei eveneens beraden op de positie van Lensen, eventueel onder leiding van Ter Beek. D66, SP, GroenLinks en RPF/GPV stemden tegen de motie, omdat ze die niet ver genoeg vonden gaan.

D66-fractievoorzitter H. Roelofs had eerder onomwonden verklaard dat er voor de vijf wethouders (2 PvdA, 2 CDA en 1 VVD) maar één aansporing geldt: “Inpakken en wegwezen”. Teleurgesteld concludeerde hij dat de “macht gewonnen heeft”. Weliswaar trokken de vijf wethouders hun politieke consequenties door hun portefeuilles beschikbaar te stellen, maar het vertrouwen in de burgemeester werd daarmee niet opgezegd. Een motie met die strekking werd alleen gesteund door D66, GroenLinks en de SP, (10 van de 37 zetels).

Uit een onderzoek van het adviesbureau Boer Croon Group (BCG), waarin de twee oud-burgemeesters E. van Thijn en J. Staatsen de ambtelijke organisatie op verzoek van het college onder de loep namen, bleek dat er onder ambtenaren op het Emmer stadhuis een klimaat heerst van angst en onzekerheid.

PvdA-fractievoorzitter J. Holman vindt dat de burgemeester er na een gesprek met de Drentse commissaris Ter Beek goed aan zou doen op te stappen. “Hij is zijn gezag kwijt.” Lensen kan een zekere mate van naïviteit niet worden ontzegd in zijn burgemeesterschap, aldus Holman. “Dat is het tragische en dat is hem nu noodlottig geworden.” De burgemeester gaf gisteravond als enig commentaar dat hij “alles” wil bespreken met de commissaris en dat hij “vooral heel moe” is.

Ook de positie van gemeentesecretaris P. Reuver is in het geding. De raad besloot met 25 stemmen voor en twaalf tegen te onderzoeken in hoeverre hij nog kan rekenen op steun van het ambtenarenkorps en de raad. Uit een kortgeleden gehouden enquête blijkt dat de helft van de ambtenaren weinig of geen vertrouwen meer in hem heeft. Reuver was, tot hij vorig jaar werd benoemd, vier jaar wethouder van personeelszaken. Een motie waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd haalde het niet.

Volgens het onderzoek van BCG zouden de twee topmanagers de hoofdschuldigen omdat zij een arrogante en agressieve stijl van leidinggeven hanteerden, die zich manifesteerden in bedreigingen, beledigingen, intimidatie, krenking, schending van privacy en machtsmisbruik. Beide ambtenaren zitten thuis, in afwachting van een vermoedelijke schorsing.

Volgens de onderzoekers had met name de burgemeester te veel vertrouwen in het tweetal en trad het college weinig corrigerend op. Lensen gaf toe “beoordelingsfouten” te hebben gemaakt.