Plan proefboringen in Waddenzee gekraakt

UITHUIZEN, 13 MAART. Waddenschilder Geurt Busser uit Warffum had drie van zijn werken meegenomen naar de hoorzitting. Meer dan drie jaar lag hij in de clinch met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij mocht niet op het Wad schilderen omdat dat een verstoring van de natuur zou betekenen. “Ik heb gewonnen, maar nu wordt het Wad klakkeloos weggegeven aan de NAM.”

De Waddenvereniging, de Milieufederatie, een milieu-ingenieur en enkele bewoners van het Groningse Hogeland kraakten gisteren het Milieu Effect Rapport (MER) dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft opgesteld voor zes proefboringen in de Waddenzee, die vanaf eind 1997 zijn gepland. In het gemeentehuis van Uithuizen werd gisteren een eerste van vijf hoorzittingen over de proefboringen gehouden. Burgemeester H. Ouwerkerk van Groningen was de onafhankelijk voorzitter, iets dat door de Waddenvereniging openlijk werd betwijfeld omdat hij een van de eersten was die zei dat de gasboringen in het Waddengebied bespreekbaar moesten zijn.

Directeur J. Revier van de Waddenvereniging zat er met “de pest in zijn lijf”. Vogels en zeehonden worden volgens hem verstoord en de Waddennatuur zit zo vol verrassingen, dat de gevolgen van boringen niet goed te voorspellen zijn. Volgens M.J. Marquenie van de NAM valt het met die onvoorspelbaarheid wel mee. “In 500 jaar heeft de Waddenzee zijn huidige vorm behouden. Een groot aantal geulen ligt nog op dezelfde plek.” C. Alma van de Waddenvereniging reageerde fel: “In 500 jaar is ook nog nooit naar gas geboord.”

G. van Dijk van de Milieufederatie wees op de bodemdaling die gaswinning tot gevolg zal hebben. “Als u precies kunt voorspellen welke gevolgen dat heeft dan kunt u toveren.” De NAM reageerde hierop dat het nu om proefboringen gaat, die alleen bedoeld zijn de gasvelden onder de Waddenzee exact in kaart te brengen. Mocht er sprake zijn van gaswinning dan zal er een onafhankelijke studie over bodemdaling en een nieuwe MER aan vooraf moeten gaan.

Volgens H. Deinum van Stichting Onafhankelijke Milieu Ingenieurs heeft Nederland het aardgas onder de Waddenzee niet eens nodig omdat in de toekomst veel energie bespaard kan worden.