Personalia

Jongeren voor een Verenigde Wereld, een Amersfoortse organisatie, krijgt vrijdag in Straatsburg de Albert Schweitzer-prijs uitgereikt. De groep ontvangt de prijs wegens haar inzet voor vluchtelingen in verscheidene Nederlandse asielzoekerscentra. De prijs wordt jaarlijks door de Johann Wolfgang von Goethe-stichting uitgereikt aan jonge Europeanen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor humane doelen in de geest van Albert Schweitzer.