Personalia

De huidige commissaris van de Koningin in Flevoland, J.C.J. Lammers, is benoemd tot wederopbouwcoördinator in Sint Maarten. Hij heeft als taak aan minister Voorhoeve te rapporteren over de voortgang van de wederopbouw van de Nederlandse Antillen en Aruba. Met deze benoeming is de Commissie Ondersteuning Wederopbouw Sint Maarten, in het leven geroepen na de ramp met orkaan Luis, opgeheven.