Personalia

Oud-minister en oud-burgemeester van Amsterdam, E. van Thijn, gaat leiding geven aan een groep internationale waarnemers die dit jaar toeziet op de organisatie en het verloop van de eerste vrije verkiezingen in Bosnië sinds het uitbreken van de oorlog. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) droeg Van Thijn voor bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Deze organisatie organiseert overeenkomstig het Dayton-vredesakkoord de verkiezingen. Van Thijn vertrekt halverwege april naar voormalig Joegoslavië, waar hij een staf en enkele honderden waarnemers onder zich heeft.