Kamer wil wet vierdaagse werkweek

DEN HAAG, 13 MAART. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een wettelijk recht op een vierdaagse werkweek. PVDA-Kamerlid J. van Nieuwenhoven en fractievoorzitter L. van Dijke van de RPF hebben daartoe vanmiddag een initiatief-wetsvoorstel ingediend.

D66 en Groen Links willen verder gaan. Zij willen individuele werknemers het recht geven om minimaal de helft van een voltijdbaan in deeltijd te vervullen. De fractievoorzitter van Groen Links P. Rosenmöller heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Alleen VVD en CDA zijn om principiële redenen tegen elk wettelijk recht op deeltijdarbeid. Minister Melkert (Sociale Zaken) zal zich volgens PVDA-Kamerlid J. Van Nieuwenhoven niet verzetten tegen een individueel recht op korter werken.

In het regeerakkoord van het kabinet-Kok is niets over een wettelijk recht op deeltijd geregeld. Wel staat deze wens in de verkiezingsprogramma's van onder meer PVDA en D66. Van Nieuwenhoven is zelf net als D66-woordvoerder B. Bakker vóór het voorstel van P. Rosenmöller, maar schat in dat het wettelijk recht op een halve baan in de Kamer niet kan rekenen op een meerderheid. Bovendien zijn de werkgevers er tegen. “Ik wil zowel de Kamer als werkgevers en werknemers meekrijgen”, zegt Van Nieuwenhoven desgevraagd. “Daarom wil ik een bodem leggen in het wettelijk recht op deeltijdarbeid van 20 procent”.

VVD en CDA zijn fel tegen zo'n wettelijk recht op deeltijdarbeid. “PVDA en Groen Links willen werknemers eenzijdig het recht geven om iets te wijzigen in het arbeidscontract”, zegt VVD-Kamerlid P. Hofstra. “Dat vinden wij principieel ongewenst. Bij een arbeidscontract zijn twee partijen betrokken: de werkgever en de werknemer”. CDA-woordvoerder J. ten Hoopen: “Wetgeving lokt alleen nog meer regelgeving uit. Er is geen onderneming waar niet over deeltijdarbeid te praten is. Daar heb je geen wettelijk recht voor nodig.” Het CDA streeft volgens Ten Hoopen “niet naar een samenleving op basis van individuele rechten”. Verwijzend naar de Amerikaanse politieke filosoof Fukuyama zegt Ten Hoopen: “Daarmee haal je het vertrouwen uit de samenleving”. D66-woordvoerder B. Bakker vindt een recht op 20 procent deeltijd “te weinig”. “Als partij is D66 van oudsher voor een wettelijk recht op deeltijdarbeid”, zegt Bakker. “Als mensen een dag korter gaan werken wordt hun arbeidsplaats vaak door de werkgever niet opgevuld. Het werkgelegenheidseffect is dus beperkt.” Bakker wil nog niet zeggen of hij uiteindelijk instemt met de afzwakking van PVDA en RPF. De indiener van het wetsvoorstel, P. Rosenmöller is bereid over de 20 procent “het debat aan te gaan”. Hij zegt desgevraagd “geen onoverkomelijke problemen” met het amendement van PVDA en RPF te hebben.

In het wetsvoorstel van Rosenmöller is voorzien in bezwaren van werkgeverszijde. Als werkgevers om organisatorische redenen bezwaar aantekenen tegen de wens van werknemers om korter te werken, dan kan dat. PVDA-Kamerlid Van Nieuwenhoven wil dat de Ondernemingsraad of een andere personeelsvertegenwoordiger het bezwaar van de werkgever deelt.

    • Frank van Empel