'In nieuw leger geen kadaverdiscipline'

DEN HAAG, 13 MAART. Het vertrek van dienstplichtigen mag niet leiden tot een vorm van kadaverdiscipline in het beroepsleger. De Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK) gaf gisteren dit advies aan staatssecretaris Meijling (Defensie). Volgens de MRK moet er gezien het lagere niveau van BBT'ers (militairen met een contract voor bepaalde tijd) een gedragscode komen, maar het gevolg mag niet zijn dat de krijgsmacht zich vooral richt op modelgedrag.