Hogere winst Reed Elsevier en Wolters Kluwer

AMSTERDAM, 13 MAART. Twee grote Nederlandse uitgevers hebben vanmorgen een forse stijging van hun resultaten bekendgemaakt. De netto winst van Reed Elsevier steeg met 18 procent naar 454 miljoen pond (1,1 miljard gulden) en de netto winst van Wolters Kluwer steeg met een gelijk percentage tot 452 miljoen gulden.

Wolters Kluwer, die rond het middaguur met haar cijfers over 1995 kwam, gaat een dividend betalen van 2,16 gulden tegen 1,80 een jaar geleden. De omzet van het eveneens in professionele uitgaven gespecialiseerde concern steeg van 2,74 miljard gulden naar 2,94 miljard. De winst per aandeel nam toe van 5,75 gulden tot 6,70. Reed Elsevier verwacht op korte termijn een lichte vermindering van de winstgroei wegens het afstoten van een aantal bedrijfsonderdelen waaronder de Dagbladunie (NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) die in de cijfers van 1995 nog meetellen.

Volgens bestuurder P. Vlek van Reed Elsevier is het daarmee verdiende geld bij banken op deposito gezet, en zal het voorlopig niet worden uitgegeven voor nieuwe overnames. De lage rente leidt daarom tot verminderde inkomsten in het lopende jaar. “We gaan dit jaar geen grote acquisitie meer doen. Dergelijke overnames kun je namelijk niet afroepen”, aldus Vlek.

Overigens zegt Reed Elsevier dat 1996 goed is begonnen. De omzet van het concern steeg in 1995 met 20 procent naar 3,6 miljard Britse pond, terwijl het bedrijfsresultaat met 25 procent toenam tot 828 miljoen pond. Die cijfers kwamen overeen met de verwachtingen die analisten tevoren hadden uitgesproken.

Reed Elsevier lanceerde vorig jaar een plan om vrijwel alle op de gewone consument gerichte uitgave-activiteiten te verkopen ten gunste van uitgaven voor de professionele markt. Met de verkoop van Britse en Nederlandse dagbladen en consumententijdschriften (zoals de Nederlandse uitgever Bonaventura) is een groot deel van het plan gerealiseerd. Die verkopen leverden Reed Elsevier een boekwinst op van 381 miljoen pond. Vorige week maakte de uitgever echter bekend dat de verkoop van de Britse boekenuitgeverij Reed Consumer Books is mislukt. De Brits-Nederlandse uitgever vond de geboden prijzen te laag en wacht nu op een gunstiger tijdstip. Het resultaat van deze divisie daalde met 60 procent als gevolg van tegenvallende verkopen in Groot-Brittannië en Australië. Vooruitlopend op een boekverlies bij de uiteindelijke verkoop van de consumentenboeken-activiteiten heeft de uitgever een voorziening getroffen van 278 miljoen pond. Verder treft de uitgever nog een voorziening van 90 miljoen pond vooral voor boekverliezen op de verkoop van uitgaven met betrekking tot onroerend goed.

Door de aankoop van de Amerikaanse databank Lexis-Nexis en de verkoop van de publieksactiviteiten in Nederland is de betekenis van de Nederlandse markt voor de uitgever sterk teruggelopen. In 1995 bedroeg de omzet in Nederland met 189 miljoen pond (478 miljoen gulden) nog slechts 6 procent van de totaal tegen 12 procent een jaar eerder. Vanwege de plannen om elders te groeien zal de in Nederland behaalde omzet relatief nog verder dalen, zo verwacht Vlek.

De sterke winstverbetering in 1995 is het gevolg van autonome winstgroei en van de aankoop van Lexis-Nexis. De Amerikaanse elektronische databank voor juridische en zakenlijke gegevens werd vorig jaar voor het eerst volledig in de boeken opgenomen. Daardoor zijn de uitgaven van Reed Elsevier thans voor 16 procent elektronisch. Een jaar geleden was dat nog maar de helft.

De marge (bedrijfsresultaat als percentage van de omzet) steeg in 1995 van 21,8 procent naar 22,7. De voor Nederlandse beleggers interessante winst per aandeel van moedermaatschappij Elsevier steeg met 11 procent tot een gulden. En het uit te keren dividend op die aandelen zal worden verhoogd met 8 procent tot 59 cent. Op de beurs reageerden beleggers positief met een koersstijging van 40 cent tot 23,90 gulden.