Het vertrouwen is tot het nulpunt gedaald

EMMEN, 13 MAART. Voor de Emmer actiegroep 'Weeën' was het gisteren super-dinsdag. De “hardwerkende ingezetenen” verspreidden gisteren in het stadhuis pamfletten waarin ze concludeerden dat “de beerput van de ambtelijke top groter bleek dan de doofpot”. Tientallen burgers volgden gisteren de raadsvergadering in de hal van het stadhuis op videoschermen en de complete landelijke pers was neergestreken in Emmen. Het ziet er naar uit dat “B en Wee-ën” (burgers en hun pijn) over twee jaar meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van de burgers ziet de huidige politiek niet zitten en smacht naar “een fris geluid en nieuw elan”. Nieuw elan lijkt Emmen wel te kunnen gebruiken na het rapport van managementsbureau Boer Croon Gropu (BCG). Het klimaat op het stadhuis is jarenlang verziekt door twee topambtenaren die hun macht misbruikten en een klimaat van angst en intimidatie veroorzaakten.

Burgemeester A. Lensen zou hen te lang hebben vertrouwd en het college liet hen min of meer hun gang gaan. Vorige week maakten de vijf wethouders al duidelijk dat ze zouden opstappen. Of de burgemeester op het vertrouwen van de raad kon rekenen was twijfelachtig. Hoe langer de raadsvergadering duurde, des te meer kwam zijn positie onder vuur te liggen. Aanvankelijk stelde de VVD bij monde van T. Eerenstein dat de burgemeester het “voordeel van de twijfel” moest krijgen. Hij had weliswaar steken laten vallen, maar dat had de raad ook. Maar “kwalijk” had hij zich niet gedragen en zijn positie zou bij de gemeentelijke herindeling opnieuw aan de orde komen.

Het CDA trok zelf het boetekleed aan. Fractievoorzitter H. Lübbers rekende het zichzelf aan dat hij te laat op signalen van burgers was in gegaan. “Diverse Emmenaren wezen ons op het machtsmisbruik van de topambtenaren.” Tot zijn spijt gaf de raad pas in november opdracht tot het instellen van een onderzoek. “Wij bieden hen onze verontschuldigingen aan.” De gezamenlijke raad had, als dit staatsrechtelijk mogelijk zou zijn, moeten aftreden, vond hij. “Nu zullen de burgers ons beoordelen in de eerstvolgende raadsverkiezingen.” Het CDA nam het Lensen kwalijk dat hij het “schaduwcollege” (zoals het Generaal Management Team, waarin beide in opspraak geraakte directeuren deel van uitmaakten, door BCG werd omschreven) de hand boven het hoofd had gehouden. W. Dirks (GroenLinks) verklaarde dat Lensen te goed van vertrouwen is geweest. “Zijn sterke kant is nu zijn valkuil geworden. Lensen geeft mensen vertrouwen en zij die dat waard zijn, vinden daar erkenning en waardering in. Nu is hij ingepakt en misbruikt door de ambtelijke top, die hem van alles kon wijsmaken.” In een schorsing van meer dan twee uur probeerden de fracties over en weer een aantal moties in elkaar te schuiven om op die manier een meerderheid te vinden.

Uiteindelijk werd de motie waarin de drie collegepartijen er bij de burgemeester op aandrongen zich op zijn positie te beraden, aangenomen. De motie ging D66, SP, GroenLinks en RPF/GPV echter niet ver genoeg - zij stemden tegen. Dirks was woedend over de motie van de collegepartijen, die zij “vaag” noemde. Ook D66 was teleurgesteld. “Over verantwoordelijkheden kun je geen compromissen sluiten. Alle verantwoordelijke bestuurders moeten weg. De burgemeester wordt nu ingepakt.”

A. van Hoffen (GPV) vindt dat Lensen zelf in overleg met de Drentse commissaris Ter Beek moet bekijken of hij te handhaven is. “De burgemeester is politiek beschadigd. Ons vertrouwen is tot het nulpunt gedaald. De vraag is of de thermometer naar boven is te krijgen.” Daar moet de burgervader zelf antwoord op geven.

Lensen zelf stoof na afloop van een korte persverklaring naar zijn kamer. Die ging dicht. Oud-burgemeester J. van Thijn en J. Engelen van BCG, die de raadsvergadering bijwoonden, besloten na twaalven toch nog even bij hem naar binnen te gaan.

    • Karin de Mik