Guido de Brès beticht van onwettig wegsturen leerling

AMERSFOORT, 13 MAART. Een oud-leerlinge van scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort dient morgen bij de Onderwijsinspectie een klacht in omdat ze in 1987 op grond van een onwettig contract van de school verwijderd is.

De oud-leerlinge verwijt de schoolleiding dat deze haar in de zomer van 1987 - bij haar overstap van vwo 3 naar havo 4 - dwong een contract te tekenen waarin werd vastgelegd dat ze onmiddellijk van school zou worden verwijderd als ze op haar kerstrapport meer onvoldoendes dan drie vijven zou hebben. De oud-leerlinge van de school, de nu 25-jarige T. Bos, zegt dat ze vervolgens in december 1987 van de Amersfoortse school werd gestuurd omdat ze een vier en twee vijven op haar kerstrapport had. Rector G.J. van Middelkoop en conrector A.J. Kisjes wezen haar toen op het contract dat ze een half jaar eerder had getekend. Het contract, zegt Bos, bleef achter op school.

Volgens een woordvoerder van de Onderwijsinspectie is zowel het moment waarop Bos van school zegt te zijn gestuurd als ook het door haar genoemde contract strijdig met de wet. Scholen zijn weliswaar vrij in hun toelatingsbeleid, aldus de woordvoerder, maar “leerlingen mogen nooit verwijderd worden op basis van geringe prestaties tijdens het schooljaar. Ook niet als scholen leerlingen daartoe verplichten in een contract. De wet is zwaarwegender dan zo'n contract.”

De school erkent bij monde van haar woordvoerder H. van Rhee dat deze contracten nog steeds worden afgesloten. “Mag dat niet? Dat doen we al jaren. We noemen het een inspanningsverplichting, die alle betrokkenen ondertekenen: ouders, school en leerling. Wij zien het als een pedagogische stimulans.” Hoeveel kinderen op grond van zo'n contract van school zijn verwijderd, kon Van Rhee vanochtend niet zeggen. Niettemin zullen “ook deze details van onderwijsinhoudelijke aard”, aldus Van Rhee, worden meegenomen in een extern onderzoek dat het schoolbestuur laat uitvoeren naar het functioneren van rector G. van Middelkoop. De rector is in opspraak geraakt omdat hij een ontuchtzaak rond een aardrijkskundeleraar binnenskamers heeft afgewikkeld. De medezeggenschapsraad van de school zegde dit weekeinde het vertrouwen in hem op.

Aanvankelijk weigerde Bos in 1987 om het contract te tekenen, maar ze zegt bezweken te zijn voor de druk van de schoolleiding. “Als ik het contract bij mijn overgang niet zou tekenen, kon ik direct van school vertrekken”, aldus Bos, die inmiddels tweedejaarsstudent Tuin- en Landschapinrichting is aan de Agrarische Hogeschool Larenstein. Bovendien oefenden haar ouders druk op haar uit om te tekenen. “Anders zouden ze me naar een fabriek sturen om met mijn handen te werken.”

Bos heeft naar eigen zeggen conrector Kisjes nog gevraagd waarom ze het contract moest ondertekenen. “Hij zei me dat ik dan beter mijn best zou doen. Later realiseerde ik me dat de school wellicht goede sier wilde maken met alleen goed presterende leerlingen. Nadat ik van school was gestuurd heb ik twee jaar lang in een fabriek in Bunschoten schoudervullingen gesneden.”

Bos vindt het - nu de school om andere redenen in opspraak is geraakt - nodig om alsnog een klacht in te dienen. De leiding van de vrijgemaakt-gereformeerde school houdt er volgens haar “ook onderwijsinhoudelijk nogal afwijkende methoden op na”.

Met deze klacht komt de schoolleiding van de Guido de Brès-scholengemeenschap voor de tweede keer in opspraak. Een week geleden werd bekend dat een aardrijkskundeleraar van de school tussen 1977 en 1993 tenminste achttien leerlingen seksueel zou hebben misbruikt.

    • Wubby Luyendijk