Grolsch ziet winst met 12 % stijgen tot 59 mln

ROTTERDAM, 13 MAART. Bierbrouwer Koninklijke Grolsch NV in Enschede heeft in 1995 een netto winst gemaakt van 58,8 miljoen gulden. Dat is vergeleken met 1994 een stijging met 12,3 procent (52,4 miljoen gulden). Dit jaar verwacht Grolsch opnieuw meer winst.

Dat heeft de onderneming vanochtend meegedeeld. De omzet nam toe met 13,8 procent van 554,1 miljoen gulden in 1994 naar 630,6 miljoen gulden in 1995. De daling van de omzet van 1993 op 1994 was een gevolg van het afstoten van het Duitse Wickuler.

De directie meldt dat de afzet op de Nederlandse markt zich ontwikkelde “in lijn met de Nederlandse biermarkt”, die iets hoger was dan in 1994. De introductie van 'de vier jaargetijden': speciaalbieren voor elk van de seizoenen, was bijzonder succesvol.

In 1995 is vooral de export sterk toegenomen, maar dat ging gepaard met hogere verkoopkosten en met negatieve gevolgen door de verschillende valuta's. Daardoor bleef de invloed van de grotere verkoop op het resultaat beperkt.

De verkoop van bier in Noord-Europa heeft de afgelopen twee jaar kunnen profiteren van uitzonderlijke goede zomers. Maar uitgaande van normale weersomstandigheden mag niet op voorhand worden aangenomen dat het niveau van de biermarkt in 1995 en 1996 geëvenaard kan worden, laat staan overtroffen, aldus de directie.

Maar door een grotere export en door de belangen in buitenlandse brouwerijen verwacht Grolsch per saldo toch meer bier te kunnen verkopen.

Op 15 mei 1995 heeft Grolsch een belang verkregen van 25 procent in een Poolse brouwerij, Brewpole. Het hieruit voortvloeiende positieve resultaat is per 1 januari van dit jaar geconsolideerd in de jaarrekening. Grolsch tekende met Brewpole een licentie-overeenkomst voor het brouwen en verkopen van Grolsch in Polen.

Tegenover de toenemende kosten voor grondstoffen en marketing, alsmede hogere afschrijvingskosten, staan hogere inkomsten uit de (in Nederland geproduceerde) exportbieren en uit de buitenlandse deelnemingen.

Het saldo van rentebaten en rentelasten kwam in 1995 uit op 3 miljoen gulden, terwijl dat saldo in 1994 nog 0,6 miljoen bedroeg. De Enschedese brouwer heeft de investeringen opgevoerd van 36,1 miljoen in 1994 tot 61,8 miljoen gulden in 1995.

De directie stelt voor het dividend te verhogen met 12,1 procent tot 1,48 gulden per aandeel (1994: 1,32 gulden). Het aantal aandelen nam hoofdzakelijk door conversie toe met 4,8 procent tot 16.720.152 stuks. Per aandeel van nominaal 2 gulden is de winst 3,52 gulden. In 1994 was dat nog 3,28 gulden per aandeel.

In het lopende boekjaar zal het aantal medewerkers gelijk zijn aan dat in 1995.

UIt de balans blijkt dat Grolsch beschikt over een netto kasstroom van 27,4 miljoen gulden (in 1994: 61,4 miljoen gulden). In 1996 voorziet Grolsch een totaal aan investeringen van circa 80 miljoen gulden. Gezien de ruime kasstroom en de aanwezige liquide middelen verwacht de directie niet dat een beroep op de kapitaalmarkt noodzakelijk is.