Frankrijk wil Europese Commissie met tien leden

PARIJS, 13 MAART. De Franse regering streeft naar halvering van de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Volgens de Franse onderminister voor Europese zaken, Michel Barnier, zou een Commissie van tien leden het beste zijn.

Frankrijk wil dat de Intergouvernementele Conferentie, die over twee weken in Turijn begint, maatregelen vaststelt die een slagvaardiger Europees beleid mogelijk maken. De Commissie moet “sterk, geloofwaardig en collegiaal” zijn. Volgens het Franse voorstel zouden de regeringsleiders van de lidstaten een voorzitter van de Commissie moeten aanwijzen, waarna deze voorzitter de overige leden kiest. Die zouden duidelijk gedefinieerde taken krijgen en op de inhoud daarvan zijn uitgekozen.

In de huidige situatie leveren de vijf grootste lidstaten - Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje - ieder twee commissarissen. De overige acht lidstaten leveren ieder één commissaris. In de Franse visie hebben lang niet alle landen een 'eigen' commissaris, maar zou het ook kunnen gebeuren dat een groot land een periode geen landgenoot in de Commissie heeft zitten.

Minister-president Juppé heeft vanmorgen opgeroepen tot de vorming van een Europese krijgsmacht van 250.000 à 350.000 man. Die zou onder de vleugels van de West Europese Unie vallen en een van de pijlers zijn waar de Navo op berust. Europa zou daarmee een eigen militaire structuur krijgen die zo nodig onafhankelijk kan optreden in crisis-situaties zoals die in ex-Joegoslavië. Juppé pleitte op een bijeenkomst van Europese centrum- en christen-democraten in Parijs voor een Hoge Vertegenwoordiger, die kan gaan optreden als de coördinator en het gezicht van een gemeenschappelijke Europese buitenlandse- en veiligheidspolitiek.