Flinke stijging netto winst Hoek Loos

Gassenproducent Hoek Loos heeft in 1995 de netto winst sterk zien stijgen van 45,6 miljoen gulden tot 67,5 miljoen gulden. De winst per aandeel groeide van 6,89 gulden tot 7,41 gulden. Het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 7,5 procent tot 49 miljoen gulden. Een buitengewone bate van 18,5 miljoen gulden krikte de netto winst extra op.

De omzet klom van 531 miljoen tot 549 miljoen gulden. De groei van het resultaat kwam tot stand door de forse groei van de activiteiten in de Verenigde Staten, de aankoop van een luchtsplitsingsfabriek in de Botlek, een daling van de rentelasten en door de verkoop van de activiteiten in de gezondheidszorg. Voorgesteld wordt het dividend met twee dubbeltjes te verhogen tot 2,75 gulden.

Aangezien in 1996 de activiteiten op het gebied van gezondheidszorg werden verkocht zal de omzet dit jaar wellicht iets achterblijven bij die van 1995. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening zal naar schatting van de directie ongeveer gelijk zijn aan dat van vorig jaar.