Federatie van moslims en Kroaten onder ernstige druk

SARAJEVO, 13 MAART. De Kroatische moslim-federatie in Bosnië staat ernstig onder druk en dit vormt daarmee een bedreiging voor de uitvoering van het vredesakkoord van Dayton. Dit hebben NAVO- en Westerse diplomaten gisteren gezegd.

De moslim-burgemeester van Sarajevo, Tarik Kupusovic, nam gisteren ontslag nadat de regerende moslim-partij een bestuursstructuur voor de stad had gevormd zonder volledige deelname van Bosnië's grootste Kroatische partij. Enkele Kroatische politiemensen zijn gisteren geïntimideerd door moslim-functionarissen en door hen uitgezonderd van deelname aan de politiemacht van de federatie die gisteren het toezicht overnam in de voorstad van Sarajevo, Ilidza. Hun dispuut ging over de kleur van de uniformen.

NAVO-officieren rapporteren voorts aanhoudende spanningen tussen moslims en Kroaten in Mostar, de tweede stad van Bosnië, en in de vallei van de Lasva-rivier in Centraal Bosnië. De NAVO-commandant in Bosnië, admiraal Leighton Smith, zei gisteren dat de federatie “in problemen” is. Hij waarschuwde dat een mislukking van de civiele uitvoering van het vredesakkoord het succes van de NAVO om de strijdende partijen te scheiden ernstig kan ondermijnen.

“Ik zie geen politieke richting die het akkoord van Dayton ondersteunt”, zei Smith. “Regeringen kunnen hun mensen controleren in dit deel van de wereld als ze zouden willen...Ze moeten wat politiek leiderschap tonen.”

De Serviërs die zijn achtergebleven in de voorstad Ilidza, zijn vannacht ten prooi gevallen aan berovingen en intimidatie, aldus een woordvoerder van de VN. Ongeveer 2.500 Bosnische Serviërs zijn achtergebleven en velen van hen dienen klachten in dat zij worden lastiggevallen door moslim-bendes, die onder meer bij hen inbreken. Volgens de VN willen vele Serviërs nu alsnog de wijk nemen. De VN zeggen niet genoeg mensen te hebben om op alle incidenten te reageren.

De Russische president Boris Jeltsin heeft gisteren een opdracht ondertekend om in drie fasen op uiterlijk 11 juni het wapenembargo tegen ex-Joegoslavië op te heffen, tenzij de Veiligheidsraad van de VN anders beslist. (Reuter, AP)