Eigen koers geldmarkt ondanks rentestijging

AMSTERDAM, 13 MAART.De geldmarkt lag er vorige week rustig bij, mogelijk vanwege de voorjaarsvakantie. Maar vrijdag joeg de publicatie van meevallende Amerikaanse werkloosheidscijfers de beleggers inflatie-angst aan; obligatiekoersen gingen omlaag en de lange rente steeg wereldwijd fors. De Nederlandse kapitaalmarkt liet zowel vrijdag als maandag een rentestijging zien van circa 10 basispunten. Vanochtend werd geopend op 6,56 procent. Op de geldmarkt resulteerde dit in het vertrouwde beeld van een, zij het geringere, toename van de eenjaarsrente, tot gisteren 3,35 procent, terwijl leningen met een kortere looptijd bijna onveranderd bleven en rond 3,20 procent noteerden. Veel verandering is hierin voorlopig niet te verwachten. Om de kapitaalmarkten niet nog meer te beroeren, zal de Deutsche Bundesbank in de vergadering op donderdag aanstaande waarschijnlijk besluiten om het disconto ongewijzigd te laten op 3 procent. Ook zijn vandaag in Frankfurt beleningen aan banken toegewezen tegen het al weken onveranderde repotarief van 3,30 procent. Parallel hieraan zullen in Nederland de vergelijkbare tarieven voor respectievelijk de voorschotrente en de speciale-beleningsrente wel op 2,75 en 3,0 procent gehandhaafd blijven.

Dat de geldmarkt ook een eigen koers vaart, bleek vooral afgelopen maandag. De geldmarkt was toen ruim, de daggeldrente zakte terug tot 2,75 procent. Dat is inmiddels al weer 3,13 procent.

Uit de weekstaat van DNB blijkt dat betalingen aan het rijk, van per saldo 853 miljoen gulden, een verkrappend effect op de geldmarkt hadden. Hiertegenover stond het verruimende effect van de verhoging met ruim 400 miljoen gulden van de aan de banken toegekende speciale beleningen, die een looptijd hebben tot aanstaande vrijdag.

Tevens deden de banken gedurende de verslagweek een groot beroep op voorschotten in rekening- courant, ruim boven het deze periode gemiddeld toegestane bedrag van 4.141 miljoen gulden per dag. Hierdoor is de besparing op het contingent afgenomen van 3,8 procent tot 2,3 procent, nu 58,2 procent van de driemaandsperiode is verstreken. Op de weekstaat is dan ook een toename zichtbaar van de voorschotten, zij het dat deze maandag al weer op een lager niveau waren dan in de tweede helft van de vorige week het geval was.

Vanaf vrijdag zullen nieuwe speciale beleningen worden toegewezen, die waarschijnlijk een looptijd hebben tot volgende week dinsdag, wanneer ook de kasreserveperiode afloopt. Momenteel hoeven de banken geen kasreserve aan te houden. Maar aangezien volgende week enkele grote betalingen door het rijk zijn te verwachten, onder meer voor rente en aflossingen op staatsleningen, lijkt na maandag enige kasreserve voor de hand te liggen.

Bron: Economisch Bureau ING Groep