Eigen Huis wil lager forfait

ROTTERDAM, 13 MAART. De Vereniging Eigen Huis vindt dat er alle reden is voor een forse verlaging van het huurwaardeforfait. Eigen Huis heeft dat geschreven aan de Kamercommissie voor financiën. Het huurwaardeforfait is het bedrag dat een eigenaar-bewoner van een woning moet optellen bij zijn belastbaar inkomen.

De hertaxaties van woningen op basis van de nieuwe wet Waardering onroerende zaken (Woz) drijft de inkomstenbelasting voor een op de vier huiseigenaren met 400 tot 700 gulden op, aldus Eigen Huis. Dit is een gevolg van de nieuwe systmatiek van de wet Woz.

Tot nu toe ramen eigenaar-bewoners zelf de waarde van hun huis en op basis daarvan vullen zij het huurwaardeforfait in op het belastingbiljet. Over dat bedrag moet belasting worden betaald. Op grond van de nieuwe wet Woz wordt het huurwaardeforfait direct afgeleid van de taxatie door een gemeentelijke taxateur, wat in veel gevallen resulteert in een hogere aanslag.

Die verhoging komt bovenop de verhoging van de gemeentelijke aanslag onroerende zaakbelasting met enkele honderden guldens. Eigen Huis baseert zich op de ervaringen in gemeenten die als eerste de hertaxatie hebben afgerond.

Eigen Huis wijst de Kamercommissie voor financiën op het uitgangspunt bij de behandeling van de wet Woz, dat het er niet om te doen was de belastinginkomsten op te schroeven. Op 30 juni 1994 nam de Tweede Kamer bij de behandeling van de wet Woz een motie van deze strekking aan.