Clinton tekent sanctiewet tegen Cuba

WASHINGTON, 13 MAART. President Clinton heeft gisteren een wet getekend die de Amerikaanse sancties tegen Cuba verscherpt. Zijn regering heeft zich lang verzet tegen enkele van de nieuwe strafmaatregelen die het Congres voorstelde. Maar nadat de Cubaanse luchtmacht op 24 februari twee Amerikaanse particuliere vliegtuigjes had neergeschoten liet de president zijn reserves varen.

Clinton zei gisteren zijn handtekening te zetten “in naam van de vier mannen die neergeschoten zijn”. De vier kwamen allen om het leven. Ze waren actief geweest voor een organisatie van Cubaanse ballingen, De reddende broeders, die Cubaanse vluchtelingen op zee te hulp komt.

De Helms-Burton-wet, genoemd naar de Republikeinse Congresleden die het initiatief ervoor hebben genomen, is onder meer bedoeld om buitenlandse investeringen in Cuba te verhinderen. Buitenlandse investeerders in Cuba die handelen in onroerend goed of andere eigendommen van Cubaanse ballingen die door het regime-Castro zijn geconfisqueerd, zal de toegang tot de VS worden ontzegd. De wet maakt het ballingen mogelijk in de VS processen aan te spannen tegen ondernemingen of personen die in Cuba geprofiteerd hebben van onteigende bezittingen. Clinton heeft zich het recht voorbehouden deze mogelijkheid zes maanden op te schorten. Voor 24 februari stelde de Amerikaanse regering dat deze regeling in strijd is met internationaal recht en tot conflicten met bondgenoten kan leiden. De Europese Unie heeft zich scherp uitgesproken tegen dit onderdeel van de wet.