AVBB wil snellere behandeling van zieke bouwvakkers

ROTTERDAM, 13 MAART.Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) wil dat zieke bouwvakkers sneller kunnen worden behandeld in klinieken. Experimenten daarmee zijn noodzakelijk en het AVBB zal hiertoe ook het initiatief nemen.

De voorzitter van het AVBB, mr.drs. L.C. Brinkman, kondigde dit vanmorgen aan op het jubileumcongres van zijn organisatie in Den Haag. Het AVBB, een overkoepelende organisatie van het bouwbedrijfsleven, werd 50 jaar geleden opgericht. In de hele bedrijfstak werken circa 380.000 mensen en per jaar verstrekken particulieren en overheden in Nederland samen voor zo'n 66 miljard gulden aan opdrachten.

De kosten van de arbeidsongeschiktheid en de nieuwe opzet van de WAO baren het AVBB grote zorgen. Brinkman betreurt het dat het kabinet de financiële solidariteit tussen de bedrijfstakken op het punt van de WAO wil gaan beperken. Door de premiedifferentiatie per bedrijfstak zou de bouwwereld voor extreem hoge kosten komen te staan, als er niet enige vorm van verevening tussen de bedrijfstakken in de nieuwe opzet van de WAO zou worden toegepast. Iedere bedrijfstak heeft immers een eigen risicoprofiel. Brinkman: “Als we twee WAO-jaren lang de eigen broek moeten gaan ophouden, zal de bouw dik 700 miljoen gulden meer per jaar aan premies hiervoor op tafel moeten leggen.”

Om de ziektekosten terug te dringen, wil het AVBB “praktisch blijven”, aldus Brinkman. Liever ziet hij “een gezonde werknemer na enkele weken weer terug bij zijn gezin, in de maatschappij en op de steiger dan jaren lang en misschien wel altijd in bed, aan de kant of misschien zelfs wel in het vergeetboek.” Brinkman deed vervolgens een concrete suggestie: “Als een ziekenhuis voor zulke herintreding in het arbeidsproces wat extra's moet doen op ongewone uren, dan zullen we niet te beroerd zijn om daarvoor in de bus te blazen. We hopen dat minister Borst, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst en de ziektekostenverzekeraars hiervoor wat voelen.” Het AVBB vindt experimenten noodzakelijk en zal hiervoor het initiatief nemen, aldus Brinkman. Hij memoreerde vanmorgen dat er een protocol, een eerste afspraak, tussen de werkgeversorganisatie VNO/NCW, het ministerie van Volksgezondheid, de zorgverzekeraars en de KNMG bestaat, waarin staat dat restcapaciteit in ziekenhuizen tegen extra betaling zou kunnen worden gebruikt voor het bedrijfsleven, indien niet-werknemers hier niet de dupe van worden. Deze restcapaciteit zou kunnen worden benut op “ongewone uren, op zaterdag en in vakanties”, aldus Brinkman, die eraan toevoegde dat hij zich er persoonlijk van heeft vergewist dat minister Borst het protocol steunt. Volgens hem is dat het geval. Minister Borst heeft gisteren in antwoord op Kamervragen van de fractie Unie 55+ gewaarschuwd voor een tweedeling in de gezondheidszorg. “Het mag niet zo zijn dat mensen zonder werk langer op een operatie moeten wachten dan werkenden.”

De AVBB-voorzitter vindt het overigens ook een goede zaak als ziektepreventie, arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding meer aandacht krijgen. Brinkman: “In 1994 vonden er 15.300 grote en kleine ongevallen plaats op de bouwplek, gelukkig al weer 13 procent minder dan het jaar daarvoor. De laatste twee jaar is de instroom vanuit de bouw in de WAO jaarlijks met zo'n 15 procent verder teruggelopen en is de uitstroom duidelijk toegenomen. Per saldo zijn de ongeveer 77.000 bouwvakkers in de WAO nu al zo'n 9 procent minder in aantal dan een jaar of vijf geleden.

21 VOLOP RUIMTE