Arafat wil forum voor stimulering van vrede

TEL AVIV, 13 MAART. De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft vanmiddag op de top voor vrede en tegen terreur in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh opgeroepen tot snelle onderhandelingen over een definitieve oplossing van het Palestijns-Israelische conflict.

Hij stelde de vorming voor van een internationaal forum om het vredesproces te stimuleren en gelijktijdig de strijd tegen terreur aan te binden. In zijn rede hekelde hij de Israelische collectieve strafmaatregelen tegen de Palestijnen die het Palestijnse volk op de rand van de honger brengen. De afgrendeling van Palestijns gebied door Israel en andere sancties verzwakken volgens hem het Palestijnse bestuur in de ogen van de bevolking. “Het Palestijnse volk moet niet het slachtoffer van terreur worden”.

Israel heeft vandaag overigens de afgrendeling van de Gazastrook enigszins verlicht. Ongeveer veertig vrachtwagens met levensmiddelen kregen vanmorgen toestemming de grenspost bij Carni te passeren.

De Israelische premier Shimon Peres op zijn beurt wees in Sharm el-Sheikh Iran als bron van het terrorisme aan. “Teheran is de hoofdstad van terrorisme geworden”, zei hij. Hij pleitte voor krachtige maatregelen tegen terreur.

Israel en Egypte, gesteund door andere Arabische landen, verschilden voorafgaand aan de bijeenkomst diepgaand van mening over het karakter van de internationale conferentie van de 'makers van vrede' in Sharm el-Sheikh. Volgens Israelische diplomaten in Sharm el-Sheikh werden vanmorgen tijdens koortsachtig overleg de moeilijkheden bij het opstellen van het slotcommuniqué overwonnen.

Israel wilde in het slotcommuniqué, dat later vanmiddag zou worden uitgegeven, de bestrijding van terrorisme onderstrepen, terwijl Egypte het accent wilde leggen op de voortzetting en stimulering van het vredesproces in het Midden-Oosten. Osama el-Baz, de speciale raadgever voor veiligheidskwesties van de Egyptische president Hosni Mubarak, kwam gisteren met spoed naar Jeruzalem om een uitweg uit dit probleem te zoeken.

De meningsverschillen tussen beide landen concentreerden zich op het karakter van het mechanisme ter bestrijding van terrorisme dat vandaag in het leven zal worden geroepen. Israel streeft naar effectieve regionale samenwerking op het niveau van de inlichtingendiensten tegen terreur, terwijl Egypte meer ziet in de politieke bestrijding van de terreur door middel van de voortzetting van het Israelisch-Arabisch vredesproces, in het bijzonder het Israelisch-Palestijnse spoor.

Syrië legde vandaag uit dat het onmogelijk was deel te nemen aan een top die in feite de Israelische “bezettingspolitiek” van Arabisch gebied en de onderdrukking van het “legitieme verzet tegen de bezetting” zou sanctioneren. De regeringskrant Tishrin wees daarbij op de Israelische bezetting van Zuid-Libanon en de Hoogvlakte van Golan.

De Israelische president Ezer Weizman heeft laten aankondigen vanavond de officiële ontvangst van de Amerikaanse president Bill Clinton op het vliegveld van Tel Aviv te boycotten. Volgens Weizman dient zulks te gebeuren in Israels hoofdstad Jeruzalem, waar deze week de Turkse president Demirel zich tijdens een staatsbezoek wel officieel liet ontvangen.

Vanmorgen vroeg hebben strijdgroepen van Hezbollah over een breed front Israelische stellingen in de 'veiligheidszone' in Zuid-Libanon onder zwaar vuur gelegd. Israelische artillerie heeft deze aanval, die gezien de top in Sharm el-Sheikh werd verwacht, beantwoord.