'Alle EU-landen een commissaris'

STRAATSBURG, 13 MAART. Het Europese Parlement vindt dat in de toekomst alle lidstaten van de Europese Unie eén commissaris voor de Europese Commissie moeten kunnen leveren. Dit staat in een resolutie die vanmiddag in Straatsburg is aanvaard. In dit uitvoerige document, dat is opgesteld door de Nederlandse christen-democrate Maij Weggen en de Franse socialiste Dury zijn de verlangens van het Europese Parlement verwoord ten aanzien van de Intergouvernementele Conferentie die eind deze maand in het Italiaanse Turijn begint.

De vrees bij de Europese volksvertegenwoordigers is dat in geval van drastische beperking van het aantal Eurocommissarissen de steun voor Europa in een aantal landen alleen maar verder zal afkalven. Wel denkt het parlement dat het onvermijdelijk zal zijn dat een aantal commissarissen meer invloed en belangrijker portefeuilles toebedeeld krijgen.

Het parlement vindt ook dat de raad van ministers van de Europese Unie in de toekomst met meerderheid van stemmen moet kunnen beslissen. Het nu nog bestaande vetorecht voor individuele landen zou alleen nog maar voor een zeer beperkt aantal uitzonderingsgevallen mogen gelden. Uitbreiding van de stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid is een eerste voorwaarde voor iedere hervorming van de Europese Unie, aldus de resolutie van het parlement.

De meerderheid van de Europarlementariërs voelt niets voor een Intergouvernementele conferentie waar terughoudendheid de boventoon zal voeren. Volgens het parlement zou het beter zijn de intergouvernementele conferentie uit te stellen dan het risico te nemen van een “dodelijke verzwakking” van Europa.

Volgens de meerderheid van het parlement heeft het falen van de Europese Unie in het voormalig Joegoslavie aangetoond dat op het terrein van de buitenlandse politiek de unie met meerderheid van stemmen moeten kunnen besluiten. De EU moet volgesn het parlement ook een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid gaan voeren. Het Europees Parlement is overigens niet rechtstreeks betrokken bij de conferentie. Groot Brittannie en Frankrijk hebben zich gekeerd tegen de deelname van twee vertegenwoordigers van het parlement aan de conferentie.