Werkloosheid onder allochtonen blijft erg hoog

DEN HAAG, 12 MAART. De Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken, blijft “uitermate bezorgd” over de arbeidskansperspectieven van allochtone Nederlanders. De werkloosheid onder deze bevolkingsgroepen blijft extreem hoog. Bovendien is de doelstelling uit 1990 om in vijf jaar tijd 60.000 extra arbeidsplaatsen voor allochtonen te scheppen niet gehaald. Het bleef steken op 50.000.

Dit blijkt uit een interim-evaluatie van de stichting van het minderhedenakkoord dat werkgevers en werknemers in 1990 sloten. In eerdere evaluaties is al geconstateerd dat de hoofddoelstelling van het akkoord, namelijk een gelijke arbeidsmarktpositie voor allochtone en autochtone Nederlanders, voorlopig niet realiseerbaar is. Na die conclusie is gekozen voor het creëren van 60.000 extra arbeidsplaatsen, maar die doelstelling blijkt nu ook niet gehaald te zijn.

Alleen onder Surinamers was er de afgelopen vijf jaar sprake van een lichte teruggang van de werkloosheid van 23 naar 19 procent. Onder de Turkse bevolkingsgroep is het werkloosheidspercentage zelfs opgelopen van 29 procent tot 33 procent. Marokkanen blijven stabiel op 33 procent. De werkloosheid onder autochtone Nederlanders bedraagt op dit moment 7 procent.(ANP)