Wat grotere onderneming betaalt beter

DEN HAAG, 12 MAART.De beloning van werknemers in kleine bedrijven is de afgelopen zeventien jaar verder achtergebleven bij de beloning door bedrijven waar meer dan 500 mensen werken. In 1979 bedroeg de beloningsachterstand in kleine bedrijven gemiddeld 2,6 procent, maar dat is nu al opgelopen tot ruim 7 procent. .Te. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM). Werknemers in de kleinste bedrijven (minder dan tien werknemers) zijn het slechtste af. Hun inkomen blijft zelfs 11 procent achter bij hetgeen grote bedrijven voor hetzelfde werk betalen. Overigens neemt binnen de groep bedrijven met minder dan tien werknemers de beloning toe naarmate het bedrijfje groter is.

Uit het onderzoek van het EIMblijkt verder dat de beloningsverschillen tussen mensen met andere opleidingsniveaus in de loop van de tijd zijn verkleind. Voor bepaalde categorieën werknemers hebben de onderzoekers grote beloningsachterstanden geconstateerd.

Het salaris van vrouwen blijft ongeveer 10 procent achter bij dat van mannen en deeltijders krijgen in doorsnee 7 procent minder uitbetaald.(ANP)