Toerbeurten in binnenvaart tot 2000 gehandhaafd

BRUSSEL, 12 MAART. Het systeem van toerbeurten in de binnenvaart blijft tot het jaar 2000 gelden. Dat hebben de Europese ministers van Verkeer gisteren besloten in Brussel. In ruil voor die overeenkomst komt de steun voor sanering van de sector echter na dit jaar al te vervallen.

Het toerbeurtsysteem is in de ogen van de Europese Commissie in strijd met het principe van een vrije markt. Enkele jaren geleden werd Nederland, waar het systeem als enige land in de Europese Unie op de huidige schaal van kracht is, daarom al op de vingers getikt. Nederland drong echter aan op een overgangsregeling op weg naar een volledig geliberaliseerde markt. De Commissie en Italië als huidig voorzitter van de EU speelden daarop in met het voorstel de toerbeurten tot het jaar 2000 toe te staan. Daarnaast werd een saneringsfonds voorgesteld, dat 40 miljoen ecu (80 miljoen gulden) te besteden zou hebben tot en met 1998.

Duitsland vroeg gisteren om de onmiddellijke afschaffing van de toerbeurten. Uiteindelijk gingen zij echter akkoord met afschaffing in 2000, in ruil voor een kleiner saneringsfonds. Jorritsma stemde daar mee in. Concreet houdt het compromis in dat dit jaar nog 20 miljoen ecu (40 miljoen gulden) is weggelegd voor gezondmaking van de binnenvaartsector. In 1997 en 1998, waarvoor telkens 10 miljoen ecu was voorzien, is er echter geen bijdrage van de EU meer te verwachten. In totaal scheelt dat dus twintig miljoen ecu.

Aangezien Nederland de helft van het saneringsfonds voor zich zal opeisen, loopt Jorritsma daarmee een bedrag van 20 miljoen gulden mis. Volgens de minister is dat bedrag misschien niet helemaal nodig. “Dat laten we aan de markt over. Als het minder is, hebben we een meevaller.” De overige veertien verkeersministers staan het hun Nederlandse collega overigens wel toe om de binnenvaart met eigen middelen te steunen.

De Duitse minister voor transport, Wissmann, pleitte gisteren bij zijn Europese partners voor een 'zwarte lijst' van luchtvaartmaatschappijen die onvoldoende veiligheidsgaranties kunnen geven. Volgens Wissmann moet de Europese Unie instrumenten creëren die een veiligheid garanderen die minstens gelijk is aan het niveau in de Verenigde Staten. De Duitse wens was mede ingegeven door het recente vliegtuigongeluk voor de kust van de Dominicaanse Republiek, waarbij Duitse toeristen om het leven kwamen. De ministerraad besloot een groep van deskundigen in te stellen om in juni te rapporteren over de kwestie.

De ministers gaven verder aan dat transportcommissaris Kinnock met de VS kan onderhandelen over luchtvaartverdragen. “Zo lang dat maar niet ingaat tegen de verworvenheden van individuele lidstaten,” aldus Jorritsma. Nederland (en ook Duitsland) heeft al een open sky verdrag met de VS, waarvan de KLM sterk profiteert. Kinnock was altijd tegen individuele onderhandelingen met de VS. (AFP, ANP)