Tien kerken bidden tegen kerkfusie

KATWIJK, 12 MAART. De Nederlandse Hervormde Kerk moet de moed opbrengen om zich te verootmoedigen voor de Heere, schuld te belijden over het feit dat de gelovigen het tot een crisis in de kerk hebben laten komen en te werken aan de wederopbouw van een waarlijk gereformeerde kerk. Dat was de boodschap gisteren tijdens een gebedssamenkomst in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee, die met bijna tweeduizend bezoekers tot de allerlaatste plaats was bezet.

De samenkomst was georganiseerd door de vijf hervormde kerken in Katwijk, die zich ernstige zorgen maken over de voorgenomen fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse kerk. De kerken vinden dat de fusie niet door mag gaan, tenzij deze gepaard gaat met een geestelijk reveil, een opwekking waaruit een fusie vervolgens als het ware vanzelfsprekend kan voortvloeien.

Op de bidstond waren alle belangrijke tegenstanders van het fusieproces present. Deze dwarsliggers zijn met name te vinden in de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging, twee stromingen in de rechterflank van de Hervormde Kerk die ook gisteravond de gelovigen herinnerden aan hun opdracht om de kerk van de vaderen, de planting van de Heere in de Nederlanden, niet te verkwanselen aan modernisten, die met hun fusieplannen vergeefs proberen de kerk nieuw leven in te blazen. Moderniseren helpt niet tegen de geloofsafval, zo menen de tegenstanders van het zogeheten Samen op Weg proces.

Voorzitter A. van Brummelen van de Gereformeerde Bond las het bijbelboek Nehemia, de schenker van de koning, die, toen hij hoorde hoe slecht de joden en Jeruzalem eraan toe waren zich nederzette, weende, dagenlang rouw bedreef en bad tot de Heere om vergeving van de zonden der Israëlieten. Zo zouden de tegenstanders van de kerkfusie zich moeten opstellen, meende Van Brummelen, niet oppervlakkig in de breedte zoekend naar een fusie, maar levend in de diepte, in een verbondenheid met God. Want zoals het nu is, zei Van Brummelen, vliegen de leden in de Hervormde Kerk als kippeveren in het rond.

Ook voorzitter J. ter Steege van de Confessionele Vereniging hamerde op de noodzaak van gebed, want waarlijke hervorming begint niet bij het wijzen naar de ander maar bij de gelovige zelf, voor het huis van de Heere. De geest van doleantie en afscheiding waart rond, de geest is uit de fles en ook hier past zelfkritiek, want we hebben gezwegen waar we hadden moeten spreken en gesproken waar we hadden moeten zwijgen, aldus Ter Steege.

De Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging hopen de komende tijd de hervormde synode wat betreft de voorgestelde fusie op andere gedachten te kunnen brengen. Er zijn ook enkele predikanten, uit Soest, Jaarsveld en Garderen, die al hebben laten weten hoe dan ook zich niet te kunnen verenigen met een eventuele fusie en als het zover komt uit de kerk zullen stappen. Dominee J. van der Sleen uit Scherpenisse nam onlangs daadwerkelijk deze stap. De hervormde synode wil donderdag het in januari door de drie fusiepartners genomen besluit om het fusieproces door te zetten bekrachtigen.