Stukje met God(2)

Kroniekschrijver Heldring schreef dezer dagen een kort, maar kristalhelder betoog over religie. Ofschoon iedere these al gauw een antithese oproept, dient gezegd dat zijn bijdrage na de zolang gevoerde discussie over dit onderwerp in deze krant een ware verademing voor mij was. Châpeau!

    • M.W.J. van den Brink