Rotterdam aast weer op '2001'

ROTTERDAM, 12 MAART. Rotterdam doet een nieuwe poging om Europa's culturele hoofdstad 2001 te worden. Momenteel wordt er onderhandeld met de ministeries van financiën, economische zaken en buitenlandse zaken over een financiële bijdrage. Staatssecretaris Nuis (cultuur) heeft eerder laten weten 7 miljoen te willen bijdragen aan de Rotterdamse kandidatuur. Rotterdam denkt 17 miljoen gulden van het rijk nodig te hebben op een totale begroting van 50 miljoen.

In juni vorig jaar leek Rotterdams kandidatuur voor 2001 van de baan, toen Nuis liet weten de kosten niet alleen te willen dragen en het kabinet besloot Rotterdam niet kandidaat te stellen bij de Europese raad van ministers van cultuur. De Rotterdamse wethouder Kombrink van kunstzaken omschreef de aanvankelijke afwijzing gisteren als “een regiefout in de ministerraad”. Rotterdam zou zich voor financiële steun te eenzijdig op het ministerie van OCW hebben gericht. Kombrink: “Maar het is pas in 2001 en de titel is nog niet weggegeven aan een andere stad.”