PvdA gedoogt het CDA weer in college Maasstad

ROTTERDAM, 12 MAART. De Rotterdamse raadsfractie van de PvdA sluit deelneming van het CDA aan een nieuw college van B en W niet langer uit. Gisteren heeft de PvdA het CDA een brief voorgelegd, waaruit blijkt dat de partij onder voorwaarden bereid is met het CDA verder te gaan.

Het CDA schrijft vandaag in een eerste reaktie dat er weer voldoende onderlng vertrouwen is om het Rotterdamse vijfpartijen-college van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks voort te zetten.

Sinds medio vorige maand, toen havenwethouder Smit van het CDA wegens meningsverschillen over de stadsprovincie aankondigde af te treden, is de Rotterdamse college van B en W in een ernstige bestuurscrisis geraakt. De PvdA verwijt het CDA in de aanloop van het Kamerdebat in strijd met onderlinge afspraken in Den Haag voor een opdeling van Rotterdam te hebben gelobbyt. De partij eist van het CDA een ondubbelzinnige afwijzing van die opdeling en steun voor het standpunt van de meerderheid binnen het college van B en W dat Rotterdam niet op korte termijn eenzijdige stappen richting de randgemeenten moet ondernemen voor een nieuw regiobestuur.

PvdA, D66 en GroenLinks zegden in een raadsdebat van 22 februari het vertrouwen op in coalitiepartner CDA. De VVD voelt er echter niets voor een nieuw college van B en W zonder het CDA. Binnen het PvdA zijn er sindsdien stemmen opgegaan om desnoods met D66 en GroenLinks een minderheidscollege te vormen. Zo'n coalitie kan slechts op 22 van de 45 raadszetels rekenen, maar zou kunnen opereren omdat de rechtervleugel van de raad het nooit op een akkoord zal gooien met het extreem-rechtse blok (zes zetels).

In de afgelopen weken is intensief onderhandeld tussen de partijen. Kernpunt is op welke termijn het college van B en W met nieuwe plannen moest komen voor regionale samenwerking in de Rijnmond. Het CDA wilde aanvankelijk een nieuwe 'regioparagraaf' in het programakkoord voordat er een opvolger voor wethouder Smit werd benoemd. De partij stelt zich er nu echter tevreden met de toezegging dat “op redelijke termijn” weer ernst wordt gemaakt met de regiovorming.

Los van de vraag wie er in het nieuwe college van B en W deelnemen, suggereert fractieleider Kuijper van de PvdA dat er meer wethouders moeten komen dan de huidige zes. “De grote werkdruk in het college is inmiddels een erkend probleem”, aldus de PvdA.