Psychiaters lossen crisis bij bestuur vereniging op

UTRECHT, 12 MAART. De bestuurscisis bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is voorbij. De ledenvergadering van de grootste wetenschappelijke specialistenvereniging in Nederland heeft vrijdag ingestemd met de benoeming van prof. dr. W. van Tilburg, hoogleraar in de klinische psychiatrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, tot voorzitter van het bestuur. Hij volgt de Nijmeegse hoogleraar dr. F. Zitman op.

Het voltallige bestuur trad begin februari af nadat bekend was geworden dat een ex-penningmeester van de vereniging in vijf jaar een bedrag van in totaal acht ton aan zichzelf had geleend. De ledenvergadering oordeelde toen dat het bestuur in gebreke was gebleven en onvoldoende acht had geslagen op de jaarrekeningen. Een commissie onder leiding van de Harderwijkse zenuwarts dr. P. de Groot bracht de problemen in kaart en stelde de voordracht voor een nieuw bestuur op.

De advocaat van de vereniging, E. Vilé, tracht met de raadsman van de ex-penningmeester tot een betalingsregeling te komen. De ledenvergadering heeft vrijdag uitgesproken dat als het niet spoedig tot een terugbetaling komt, er juridische stappen moeten worden genomen teghen de voormalige pennigmeester. Volgens advocaat Vilé heeft de man inmiddels “een relatief klein bedrag” terugbetaald. Een snelle terugbetaling van het gehele bedrag stuit op moeilijkheden, aldus Vilé.

De ex-penningmeester leende vanaf 1991 regelmatig geld van de vereniging, met medeweten van de andere bestuursleden. De psychiater stelde zelf de rente vast. De leningen werden ook vermeld in de jaarrekeningen, maar ze waren niemand van de leden van de vereniging opgevallen. De reserves van de verenigingen zijn door de leningen vrijwel uitgeput.

Het bestuur had in 1994 met de penningmeester afgesproken dat hij geen geld meer zou opnemen en een begin zou maken met terugbetaling. Toen een jaar later bleek dat hij zich niet aan deze afspraken had gehouden, moest hij vertrekken en schakelde het bestuur een raadsman in. Volgens Vilé heeft de psychiater verklaard persoonlijke financiële problemen te hebben gehad.

De NVvP, die 1.900 leden telt, staat aan de vooravond van haar 125-jarig bestaan. Eind maart wordt dat gevierd met een lustrumcongres in Amsterdam en een publikessymposium.