Personalia

Prof. dr. J.E. Goldschmidt heeft de Aletta Jacobs-prijs gekregen. Zij ontving de onderscheiding afgelopen vrijdag, op de Internationale Vrouwendag, in het Universiteitstheater in Groningen. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bedrag van 5.000 gulden en een tekening met de beeltenis van Aletta Jacobs. De RUG reikt de prijs eens in de twee jaar uit aan een vrouw met een academische opleiding die een voortrekkersrol heeft vervuld op het gebied van emancipatie. De prijs wordt in Groningen uitgereikt omdat Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student een studie geneeskunde in Groningen volgde. Goldschmidt studeerde, hoewel zij doof is, Nederlands recht aan de Leidse Universiteit Leiden. Van 1975 tot 1989 bekleedde zij diverse wetenschappelijke functies aan deze universiteit. Wegens haar groeiende belangstelling voor emancipatie verruilde zij in 1989 haar positie als universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht voor die van universitair hoofddocent juridische vrouwenstudies in Utrecht. Van 1992 tot 1996 was zij op ditzelfde vakgebied bijzonder hoogleraar. Goldschmidt is de enige hoogleraar juridische vrouwenstudies van Nederland.