Personalia

De commissaris van de koningin van Noord-Brabant, F. Houben heeft besloten de huidige burgemeester van Dinteloord, A. Schout te benoemen als waarnemend burgemeester van Dinteloord. Schout zou op 1 april met pensioen gaan, maar omdat Dinteloord is betrokken bij een proces van gemeentelijke herindeling wil de minister van Binnenlandse Zaken geen nieuwe burgemeester benoemen.