Oprakelen van zaak uit '93 acht trustkantoor niet gewenst voor beleggers; Trustmij ziet weinig in verhoor Fokker

AMSTERDAM, 12 MAART.De trustmaatschappij die de belangen van beleggers in obligaties van Fokker behartigt, ziet weinig in de vergadering van beleggers waar de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vorige week om gevraagd heeft. Ook het voornemen van de VEB om door voorlopige getuigenverhoren van de Fokker-directie meer informatie te krijgen over de financiële gang van zaken van de afgelopen maanden, volgt de trustmaatschappij niet.

Dat zegt directeur M. Dekker van het Algemeen Nederlands Trustkantoor, die de belangen van beleggers in twee obligatieleningen van Fokker behartigt. Dekker beschouwt de gevraagde vergadering als een poging een oude zaak uit 1993 op te rakelen, toen de VEB tevergeefs probeerde om een obligatielening van Fokker vervroegd te laten aflossen door de vliegtuigbouwer. Deze obligaties zijn inmiddels zo goed als waardeloos. Op de betrokken vergadering in 1993 gaf een stemmenmeerderheid van de Duitse bank Trinkhaus & Burkhardt de doorslag tegen het voorstel van de VEB.

Dekker ziet ook weinig in een vergadering van obligatiehouders, omdat de kosten daarvan op de beleggers zelf verhaald moeten worden, nu Fokker, die dat in principe voor zijn rekening zou moeten nemen, niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Na de surséance heeft de trustmaatschappij twee obligatieleningen van samen 330 miljoen gulden opgeëist, een juridische actie die gebruikelijk is in dit soort situaties. Dat betekent dat Fokker de leningen formeel moet terugbetalen. In totaal heeft Fokker voor 1,7 miljard gulden obligaties in guldens en Duitse marken uitgegeven en niet afgelost.

Ook een onderzoek naar het financiële reilen en zeilen van Fokker in de maanden tot de surséance wijst de trustmaatschappij vooralsnog van de hand. De VEB zei vorige week ernstige indicaties te hebben dat Fokker eind vorig jaar met de opbrengst van verkochte vliegtuigen bankschulden heeft afgelost. De banken zouden deze vliegtuigen als onderpand op hun leningen hebben gebruikt, hetgeen in strijd is met de voorwaarden van de uitgifte van verschillende obligaties.

Dekker ziet hierin geen aanleiding voor actie. “Het bedrijf Fokker verkoopt vliegtuigen. Dat daarmee schuldeisers worden afgelost hoort daarbij. Verder kon toen niemand weten dat Fokker een maand of wat later in uitstel van betaling terecht zou komen. Bovendien zijn die obligaties achtergesteld bij andere schuldeisers, dus de beleggers zouden hun geld pas krijgen als de andere financiers waren voldaan.”

De trustmaatschappij heeft om een onderhoud gevraagd met de bewindvoerders en het Fokker-bestuur, omdat eind deze week het boedelkrediet afloopt. Een afspraak is niet gemaakt. De trustmaatschappij heeft al een onderhoud gehad met de bewindvoerders, maar dat leverde niets nieuws op.