Opnieuw topman weg bij Justitie

DEN HAAG, 12 MAART. H. Nawijn, directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het departement van Justitie, vertrekt binnenkort naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit melden bronnen in Den Haag. Over de invulling van zijn nieuwe betrekking wordt nog gesproken.

Met Nawijn (47) vertrekt opnieuw een hoge ambtenaar bij Justitie. Een maand geleden werd bekend dat minister Sorgdrager en staatssecretaris Schmitz nagenoeg de gehele ambtelijke top wilden vervangen. Na secretaris-generaal J. Suyver moesten ook de directeuren-generaal H. van Brummen en H. Greven het veld ruimen. Eerder vertrok de directeur Politie, H. Wooldrik, naar het openbaar ministerie.

Justitie heeft vooral het laatste jaar veel kritiek gehad wegens het functioneren, met name door de IRT-affaire en de afwikkeling daarvan. Ook de IND kwam in moeilijkheden door de sterk groeiende stroom asielzoekers in 1993 en 1994.

Ondanks een gestage uitbreiding van het personeel bij IND gelden nog steeds termijnen van maanden en soms zelfs jaren voor asielzoekers die wachten op een uitspraak in hun zaak. Ook nadat de asielzoekersstroom vorig jaar door een aantal wettelijke maatregelen drastisch kleiner werd, kampt de dienst nog steeds met grote werkvoorraden. De asielprocedure neemt gemiddeld zo'n elf maanden in beslag, terwijl het kabinet streeft naar zeven maanden.

Nawijn werkt sinds 1973 bij Justitie, waar hij begon als juridisch medewerker bij de afdeling Staats- en Strafrecht. Hij werd in 1980 hoofd van de afdeling Asielzaken en acht jaar later directeur Vreemdelingenzaken, de voorloper van IND. Nawijn zelf uitte regelmatig kritiek op de Haagse politiek. Hij noemde de IND in een vraaggesprek eens “een speelbal binnen de politiek”, omdat de dienst pas de benodigde financiële middelen kreeg als het aantal asielzoekers was gestegen. “Omdat je nooit weet hoeveel er zullen komen, loop je altijd achter de feiten aan.”

    • Rob Schoof
    • Kees Versteegh