Mens en bedrijf

Dr. F. Swartouw (1932), voorheen voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Vliegtuigenfabriek Fokker, is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de Accreditatie. Dr. R.J.H. Kruisinga is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. In het college van beroep zijn benoemd mr. W. van der Meij (voorzitter), ir. A. Peters en ir. W.K. Wiechers.

De Raad voor de Accreditatie is onlangs onstaan door het samengaan van de Nederlandse Raad voor de Certificatie en de Nederlandse Stichting voor de Erkenning van Kalibratie- en Testlaboratoria en Inspectie-instellingen. De Raad voor de Accreditatie houdt ten behoeve van de overheid, bedrijfsleven en consumentenorganisaties toezicht op instellingen die de kwaliteit beoordelen van produkten, werkprocessen en meetinstrumentaria.