Leefdtijdsdiscriminatie

Minister Melkert is van mening dat er een wet moet komen om leeftijdsdiscriminatie te verbieden. Een werkgever mag dan niet meer in zijn personeelsadvertentie aangeven wat de gewenste leeftijd van een sollicitant(e) is. Ook mag een werkgever een persoon dan niet meer afwijzen op grond van zijn leeftijd.

Het is volgens mij zinvol om eventueel bestaande vooroordelen ten aanzien van leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan (door goede voorlichting). Maar het invoeren van een wet in dit kader vind ik een typisch voorbeeld van overregulering. Los daarvan zal het in de praktijk bovendien zeer moeilijk en kostbaar zijn om deze vorm van overregulering te controleren. Stel dat werkgevers mogelijk een bepaalde voorkeur hebben voor werknemers tussen de 30 en 40 jaar, maar zij mogen dit niet meer kenbaar maken. Het gevolg zal zijn dat vele baanzoekenden die buiten de door de werkgever gestelde leeftijdsgrenzen vallen, tevergeefs op deze functies zullen solliciteren. De werkgever bedenkt gewoon een andere reden om deze personen af te wijzen.

Het zou zinvoller zijn wanneer minister Melkert nagaat waarom werkgevers de voorkeur hebben voor een bepaalde leeftijdscategorie. Tevens is het van belang te weten of en zo ja welke vooroordelen werkgevers hebben ten opzichte van bepaalde leeftijdscategorieën. Daar kan nieuw beleid op worden afgestemd.

    • Jacqueline de Vreese