Kühne + Heitz handhaaft dividend

Het internationale handelshuis Kühne + Heitz (grootschalige handel in temperatuurgevoelige levensmiddelen) heeft een bevredigend jaar achter de rug, zo meldt de directie. De Schiedamse onderneming boekte in 1995 een omzet van 296 miljoen gulden, 7,5 procent minder dan in het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor de ontvangen exportsubsidies resteert een omzet van 272 miljoen gulden tegen 285 miljoen in 1994. De omzet werd gerealiseerd in 77 landen. De netto winst daalde in 1995 tot 1,5 miljoen gulden, waarmee die uitkomst iets hogert ligt dan de eerder (in januari) uitgesproken verwachting. Over 1994 werd 4,4 miljoen gulden winst behaald, in welk bedrag een incidentele bijdrage is verwerkt van 0,7 miljoen gulden. Per aandeel komt de netto winst uit op 1,23 gulden tegen 3,95 gulden in 1994.

Aan de op 23 april te houden aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld het dividend te handhaven op 2 gulden contant per aandeel. Bij dit voorstel wordt in aanmerking genomen dat enerzijds de winstdaling in 1995 goeddeels is veroozaakt door incidentele factoren en dat anderzijds de onderneming beschikt over een goede vermogens- en liquiditeitspositie.

Een positief punt is, zo schrijft de directie, dat het herstel van de Duitse markt voor gevogelte vooralsnog aanhoudt, voor Dumeco International een goede winstontwikkeling wordt verwacht. Ook de sterke entree van Gebrs.Van Stolk Rotterdam, na de opheffing van het handelsembargo op de Servische markt, biedt perspectief.

Ondanks deze positieve facetten onthoudt de directie zich van een concrete uitspraak over de winstverwachting voor 1996.