Kroonprins gaat zich verdiepen in landsbestuur

DEN HAAG, 12 MAART. Prins Willem-Alexander gaat zich verdiepen in het landsbestuur. De komende vier maanden zal de kroonprins gesprekken voeren met deskundigen over de veranderende positie van de overheid, de verhouding tussen overheid en burger en tussen regering en parlement, de rol van adviescolleges, de interne overheidsorganisatie, de verhouding tussen politici en ambtenaren en de rol van de parlementaire pers.

Sinds de afronding van zijn studie geschiedenis te Leiden, bijna drie jaar geleden, is voor de kroonprins een programma ontwikkeld om hem te laten kennis maken met staatstaken. Het afgelopen jaar verdiepte de prins zich al in de rechtshandhaving en in de rol van de krijgsmacht.

Na de gesprekken over het landsbestuur volgt een kennismaking met een ministerie. Er is gekozen voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar zal onder meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, de invloed van deskundigen en de betrokkenheid van burgers. Centraal staat de verhouding economie-ecologie. De kennismaking zal zich ook uitstrekken tot andere departementen, adviescolleges en belangengroepen waarmee het departement te maken heeft.

Verder zal de prins via het ministerie van Algemene Zaken worden geïnformeerd over het collectieve besluitvormingsproces op financieel, ruimtelijk en Europees terrein waarin interdepartementale commissies, ministerraad en onderraden een rol spelen. Vervolgens staat een oriëntatie op het programma bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel. Ten slotte zal Willem-Alexander kennismaken met de praktijk van het functioneren van het parlement.