Kondor Wessels vergroot halfjaarwinst

Aannemingsconcern Kondor Wessels Groep heeft over de eerste zes maanden van zijn op 1 juli 1995 begonnen boekjaar een netto winst behaald van 13 miljoen gulden. Dat is 16 procent meer dan over de vergelijkbare periode in het boekjaar 1994/1995. Het bouwconcern presteert vooralsnog beter dan verwacht.

De directie ging in november vorig jaar nog uit van 7 tot 12 procent winststijging voor heel 1995/1996. De Raad van Bestuur durft echter niet te zeggen dat de winststijging van 16 procent zich in de tweede helft van het boekjaar voortzet. Dat komt vooral door de uitzonderlijk lange vorstperiode in de regio Berlijn.

Kondor Wessels houdt wel vast aan de raming van “duidelijk hogere netto winst voor het gehele verslagjaar”.

Ook de omzet groeide aanzienlijk. Kondor zette met 539 miljoen gulden ongeveer 23 procent meer om dan in het voorgaande jaar. Zonder overnames groeide de omzet met ongeveer 10 procent. De orderportefeuille bedraagt thans 1,5 miljard gulden.

Ondanks de minder gunstige economische ontwikkelingen in Duitsland, waar een groot deel van de activiteiten van Kondor Wessels plaatsvinden, blijft de woningmarkt in dat land en dan vooral de regio Berlijn een belangrijke afzetmarkt voor de bouwgroep. Het eigen woning bezit in Duitsland is in verhouding tot Nederland niet hoog. In Oost-Duitsland bezit 24 procent van de bevolking een eigen huis, In West-Duitsland is dat 41 procent en in Nederland 48 procent.