'Ik hou ervan om internationaal bezig te zijn'; Voorzitter verrast door aanzoek

DELFT, 12 MAART.Ambitieus, pragmatisch, ijdel, internationaal georiënteerd.

Zo typeren collega's en studenten professor dr. ir. Niko Wijnolst, de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

“Ik ben een cosmopoliet. Ik hou ervan om internationaal bezig te zijn”, zei Wijnolst gistermiddag in Delft tijdens een persconferentie in hoofdkantoor van MKB-Nederland.

In één adem voegde Wijnolst eraan toe: “En ik ben met een Française getrouwd”.

Hij heeft een paar jaar in Frankrijk gewoond. “In Parijs deed ik 's avonds en zondagmorgen boodschappen. Als consument vond ik dat fantastisch”. Voorzitter Jan Kamminga, die zich fel heeft verzet tegen de verruiming van de winkeltijden in Nederland, valt zijn opvolger in de rede: “En als voorzitter van MKB-Nederland?”. Wijnolst: “Als voorzitter van MKB-Nederland moet ik nog veel leren.”

Wijnolst (49) is hoogleraar rederijkunde aan de Technische Universiteit van Delft en is strategisch adviseur op het gebied van scheepvaart, transport en havens. Hij studeerde in 1970 af als civiel ingenieur in Delft.

Na zijn promotie in 1977 trad hij voor vijf jaar in dienst bij Furness NV in Rotterdam (nu Pakhoed). Van 1982 tot 1985 was hij vice-president corporate development bij Thyssen Bronemisza in Londen. In 1985 richtte hij een eigen BV op Business Development International een adviesbureau op het terrein van scheepvaart, transport en havens. De Rotterdammer is sinds 1988 voor 2 dag per week hoogleraar.

In tegenstelling tot de VVD'er Jan Kamminga is Wijnolst geen lid van een politieke partij. “En dat zal ik ook nooit worden”, zei hij gisteren tijdens de persconferentie nadat de voorzitters van de aangesloten branche- en regionale organisaties hun fiat hadden gegeven aan de voordracht van de selectiecommissie.

Bij de selectieprocedure heeft MKB-Nederland gebruik gemaakt van een headhuntersbureau, die de nieuwe voorzitter heeft 'ontdekt'. Wijnolst: “Ik zou nooit op het idee gekomen zijn om voorzitter te worden van deze organisatie, als ik niet benaderd was”. De voorzitters van de aangesloten organisaties reageerden volgens Kamminga verrast. Ook al omdat de beoogd voorzitter in eerste instantie in politieke kring werd gezocht. Zo werd de naam van voormalig staatssecretaris van economische zaken, Yvonne van Rooy (CDA), genoemd.

MKB-Nederland heeft een voorzitter gezocht die een intermediaire rol moet gaan vervullen tussen het ondernemerschap, de wetenschap en de politiek. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf maken bijvoorbeeld te weinig gebruik van de technologische kennis, die aanwezig is bij universiteiten en technische hogescholen.

Als hoogleraar pleitte Wijnolst voor meer steun van de overheid aan de Nederlandse scheepvaart. Samen met de Antwerpse hoogleraar transporteconomie professor dr. C. Peeters publiceerde hij een tweedelige studie naar de economische structuur en de betekenis van de zeevaart. Eind jaren vijftig maakte de Nederlandse vloot nog vier procent uit van de totale wereldvloot, nu is dat nog één procent. “En dat zal zonder ingrijpen van de overheid alleen maar minder worden”, waarschuwde Wijnolst bij de presentatie van de studie.

“Dat betekent dat uiteindelijk tien miljard gulden - de totale toegevoegde waarde van de sector voor de Nederlandse economie - in het water wordt gegooid”. Inmiddels heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen doorgevoerd die moeten resulteren in een revival van de Nederlandse scheepvaart.

Zijn hoogleraarschap en zijn zeven 'maritieme' commissariaten wil de nieuwe MKB-voorzitter niet opgeven om “de band met de werkelijkheid te behouden”.

Wijnolst komt, zegt hij zelf, in 'een gespreid bedje'. “MKB-Nederland is een gestroomlijnde organisatie. Ik stel me ten doel de dynamiek verder te ontwikkelen en de uitstraling en het elan van de organisatie verder te versterken. Het doel wordt het midden- en kleinbedrijf verder op de kaart te krijgen. (...) Dat moet gebeuren met een down to earth-benadering en zeer goed onderbouwde argumenten.”

Kamminga smeedde NCOV en KNOV samen tot MKB-Nederland. Voltooit zijn opvolger de samenwerking tussen de werkgeversorganisaties in Nederland met een fusie tussen MKB-Nederland en VNO-NCW?

Wijnolst: “Beide organisaties staan voor hetzelfde belang. Ik zie geen concurrentie, daar zou ik het op dit moment toe willen beperken”.

    • Cees Banning