Hogere omzet in afvalbranche

Uit een nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat particuliere afvalbedrijven in de periode 1993-1994 in totaal ruim 2 miljard gulden hebben geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen. Een groot deel hiervan is uitgegeven aan milieuvoorzieningen bij afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen en aan de bouw van nieuwe composteerinstallaties. Dit komt vooral door strengere milieu-eisen die aan deze afvalverwerkingsinstallaties worden gesteld, zo bericht het CBS.

Bijna 400 particuliere afvalbedrijven boekten in 1994 een gezamenlijke omzet van 3,3 miljard gulden en een winst voor belastingen van 11 procent.

In 1993 werd een winstpercentage van 12 procent behaald. De omzet groeide met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een groot deel van de omzet komt tot stand door het ophalen van afval, exploitatie van afvalverwerkingsinstallaties en stortterreinen en het verwerken van chemische afval.

De CBS gegevens tonen aan dat binnen de branche sprake is van grote verschiullen in winstgevenheid. In 1994 bedroeg het resultaat bij afvalinzamelaars 9 procent en bij afvalverwerkers 13 procent. Bij de laatste groep zijn ook weer grote verschillen. Zo lag het resultaat bij de stortplaatsen aanzienlijk hoger dan de eerder genoemde 13 procent. Het composteren van afval was verliesgevend.

Het aantal in de afvalbranche werkzame peronen groeide in 1994 met 5 procent van bijna 9200 tot ruim 9600.