Foto

Foto: DEN HAAG - Voor de Haagse rechtbank in Den Haag is vandaag opnieuw een serie getuigen gehoord in de zaak die de journalist W.L. Oltmans tegen de Staat heeft aangespannen. Vanmorgen verschenen onder meer het oud-Tweede-Kamerlid P. Stoffelen en R. Lubbers, de echtgenote van oud-minister-president Lubbers. In december werd Lubbers zelf doord e rechtbank gehoord. Oltmans eist genoegdoening van de Staat voor de volgens hem ondergane 'stelselmatige tegenwerking'. Bij bezoeken aan het buitenland trachtte de journalist vaak vergeefs een visum te krijgen, naar later bleek doordat men vanuit Nederland negatieve informatie over hem ontving. Oltmans heeft zijn eis tot schadeloosstelling ingediend omdat de Binnenlandse Veiligheidsdienst en het ministerie van buitenlandse zaken het hem onmogelijk zouden hebben gemaakt als journalist in Nederland te werken. (Foto Roel Rozenburg)