Boycot treft Kunstjr. Festival

Op het Kunstjr. Festival, dat van 23 tot en met 27 april in Den Bosch zal worden gehouden, zal van alles worden gepresenteerd op het gebied van kunst voor de jeugd in het algemeen en jeugdtheater in het bijzonder. Maar belangrijke jeudgtheatergezelschappen als Huis aan de Amstel, Artemis, Teneeter en Maccus ontbreken op het onlangs bekend geworden programma. De groepen wensen niet op te treden wegens een slepend conflict tussen het LOKV (het Nederlands Instituut voor Kunsteducatie) en de jeugdtheaterproducenten. De boycot van het Kunstjr. Festival zal niet totaal zijn: Wederzijds en Stella den Haag treden wel op.

De problemen zijn gerezen toen na het vorig festival Loek Zonneveld, de artistiek leider van het Kunstjr. Festival, door het LOKV naar huis werd gestuurd. Het Kunstjr. Festival is de met dans en muziek uitgebreide voortzetting van het Jeugtheaterfestival, dat twaalf jaar geleden werd opgezet in goede samenwerking tussen jeugdtheatermakers en de toenmalige equivalent van het LOKV. Nu is de organisatie in handen van het LOKV en het Bureau Culturele Zaken gemeente 's Hertogenbosch.

Traditioneel had het festival het karakter van een beurs, waar programmeurs en consulenten kunstzinnige vorming beslisten welke voorstellingen ze het komend seizoen in hun theaters en aan hun scholen zouden aanbieden. Toen een artistiek leider - vanaf 1990 Wim Meuwissen, sinds 1994 Zonneveld - gesteund door een adviescommissie uit het theaterveld het programma vast ging stellen, vonden er langzamerhand accentverschuivingen plaats. Vooral onder Zonnevelds leiding verschoof de aandacht van een zo breed mogelijk samengesteld programma aanbod naar het theatrale experiment en de artistieke discussie.

De in de Bundeling verenigde jeugtheatergezelschappen schaarden zich na de stappen van het LOKV afgelopen zomer achter Zonneveld en zijn adviseurs en vroegen tekst en uitleg. Sindsdien hebben twee commissies, zowel van binnen als buiten de kunstwereld, tevergeefs geprobeerd de partijen op één lijn te krijgen. Het LOKV stelde in december de Vlaming Marc Verstappen aan als artistiek coördinator, bijgestaan door een adviesgroep met mensen uit het veld van de kunsteducatie. Een belangrijk onderdeel van het komende festival bestaat uit voorbeelden van educatieve projecten, opgezet om de kunst aan het kind te brengen. Verder is er naast toneel, muziek en dans voor het eerst aandacht voor beeldende kunst.

Inmiddels onderzoekt een commissie uit de Bundeling onder leiding van de directeur van Theaternetwerk Nederland Martin Berendse de voorwaarden waarop jeugdtheatermakers deel willen nemen aan het festival van volgend jaar. Het ligt in de bedoeling vóór 23 april te rapporteren.

    • Bregje Boonstra