BolsWessanen ziet '96 als een overgangsjaar

ROTTERDAM, 12 MAART. Voor levensmiddelen- en drankenconcern BolsWessanen zal ook 1996 nog het karakter hebben van een overgangsjaar, gekenmerkt door gelijkblijvende omzet en winst. Acquisities en produktvernieuwing moeten vanaf volgend jaar echter leiden tot verbetering, aldus bestuursvoorzitter A.M. Zondervan gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf.

Zoals al eerder was aangekondigd, daalde de winst van BolsWessanen vorig jaar met 19 procent van 254 miljoen tot 206 miljoen gulden. De meeste markten van het concern groeien nauwelijks, terwijl de geplande reorganisatie dit jaar nog geen effect sorteert.

Ook de omzet van het concern daalde, van 4,98 miljard in 1994 tot 4,64 miljard vorig jaar. De daling is groterndeels toe te schrijven aan de lage koers van de dollar. BolsWessanen schat het negatieve 'dollareffect' op 319 miljoen gulden.Het bedrijfsresultaat bedroeg 288,6 miljoen gulden, een teruggang met 12,5 procent. De winst per aandeel was 2,43 gulden, tegenover 3,08 gulden in 1994. Ondanks de teleurstellende resultaten houdt het bestuur van BolsWessanen de hoogte van het dividend gelijk, op 1,28 per aandeel. Vorig jaar werd al een interimdividend van 32 cent uitgekeerd.

Het bedrijfsresultaat van de zuivelactiviteiten nam af als gevolg van lagere kaasverkopen in Italië en de kosten, die moesten worden gemaakt voor de introductie van het nieuwe kaasmerk Landana in Duitsland en Nederland. Ook in de Verenigde Staten zette BolsWessanen minder zuivelprodukten om.

De drankengroep (het vroegere Bols) kende een lager bedrijfsresultaat, vooral door de verkoop van verschillende dochterbedrijven. Het bedrijfsresultaat van de overige consumentenprodukten steeg per saldo, door betere resultaten van de distributie- en de cereal-activiteiten tegenover een lagere omzet in de snacks, ofwel convenience food.

De verkoop van onder meer Hertog IJs, de Zuid-Amerikaanse dochter Bols Argentina, het Zwitserse mineraalwaterbedrijf Adelboden Mineral- und Heilquellen, reclamedochter Central-Film Cefi uit Zürich en het 60 procentsbelang in de Spaanse sherryproducent Williams & Humbert zorgde voor buitengewone baten van 26,1 miljoen gulden. Hier stonden echter buitengewone lasten van 23,2 miljoen aan reorganisatie-kosten en voorzieningen tegenover.

De afgelopen jaren bleven de resultaten van BolsWessanen - in 1993 ontstaan na een fusie van kaasmaker Wessanen met drankenproducent Bols - tegenvallen. Maar de komende vijf jaar moet de omzet van BolsWessanen volgens Zondervan toenemen tot 6,5 à 7 miljard. Dankzij nieuwe produkten, maar vooral door acquisities en samenwerkingen, ondermeer in het Verre Oosten. Intensieve gesprekken daarover zijn gaande met bedrijven in Thailand, Indonesië en Maleisië, terwijl BolsWessanen zich in latere jaren ook wil richten op de Chinese en Vietnamese markt met snacks, vruchtendranken en ontbijtprodukten.

“Nog dit jaar zullen we een geschikte partner vinden om in deze snelgroeiende regio bescheiden te beginnen”, aldus Zondervan.

In Centraal-Europa gaat het concern zich meer toeleggen op de gedistilleerd-activiteiten in Polen en Tsjechië, die goed lopen. Vanuit de Braziliaanse vestiging Bols do Brazil wil BolsWessanen de voedingsmiddelendivisie in Zuid-Amerika verder ontwikkelen. De investeringen zullen dit jaar met 150 miljoen gulden ongeveer op hetzelfde niveau blijven als in 1995.

Beleggers leken niet erg tevreden met de matige vooruitzichten voor het concern. De koers van het aandeel daalde gisteren met 2,20 gulden tot 33,20 gulden. Daarmee was het gisteren de grootste daler op de Amsterdamse beurs.