Boeren willen niet praten over polder

SLUIS, 12 MAART. De discussie over de ontpoldering van stukken land in Zeeland is nog niet voorbij. Boeren wezen gisteravond het aanbod van natuur- en milieu-organisaties af om over de ontpoldering te onderhandelen. Het teruggeven van een aantal polders aan de rivier is één van de belangrijkste onderdelen van het plan de Westerschelde te verdiepen.