Aanzienlijke stijging winst Alpinvest

De directie van de participatiemaatschappij Alpinvest Holding maakt bekend dat in 1995 een netto winst is behaald van 71 miljoen gulden. In het voorgaande jaar werd 50,4 miljoen gulden winst geboekt.

Alpinvest investeerde vorig jaar 130 miljoen gulden, waarvan 114,2 miljoen in nieuwe participaties, tegen totaal 117 miljoen in 1994.

Aan de ongeveer 70 aandeelhouders, waaronder de Staat, banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, is een bedrag van 109 miljoen gulden aan kapitaal terugbetaald. Een coupuresplitsing (van nominaal 150 gulden naar nominaal 15 gulden per aandeel) is inmiddels doorgevoerd. De 10 voor 1 splitsing heeft mede plaatsgevonmden met het oog op een mogelijke beursintroductie in 1997, zo deelt de directie mee.